Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

      V Trenčíne vzniklo nové Centrum pre rodinu. Pre ľudí ochotných venovať svoj čas a nezištne slúžiť druhým i pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, budovať svoje vzťahy v rodine alebo potrebujú akúkoľvek pomoc. Viac info a program akcií nájdete na www.cprtrencin.sk alebo www.facebook.com/cprtrencin