Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

23. apríla 2017 budeme sláviť 2. Veľkonočnú nedeľu, ktorá je v celej cirkvi ako Nedeľa Božieho milosrdenstva. V našej farnosti, tak ako každý rok, budeme mať celodennú poklonu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Na poklonu pozývame:

- po rannej sv. omši do 10:00 hod.

- o 15:00 bude Hodina milosrdenstva s osobitným požehnaním

- do 19:00 tichá adorácia