Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

V nedeľu 29. novembra 2020 nám začína nový liturgický rok. Pri každej sv. omši budú posvätené adventné sviece, ktoré si prineste so sebou a adventný veniec, ktorý bude umiestnený v chráme.

K Adventnému obdobiu patrí Adventný veniec, ktorí nie je len dekoratívnym predmetom v našich príbytkoch, ale chceme, aby sa pri ňom stretávali členovia rodín na spoločnej modlitbe. Nech to bude liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci, ktorej súčasťou je postupné zapaľovanie štyroch sviec. 

V kostole posvätíme slávnostne iba jeden adventný veniec, ktorý bude umiestnený pri oltári (tento rok všetko uprostred pandémie je inak...). Vy, milí veriaci zoberte so sebou do kostola sviecu alebo sviece s Vašich rodinných adventných vencov a tie, ktoré budete mať pri sebe v rukách, tiež posvätíme.