Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Advent je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci čias. Nezabúdajme na prežívanie adventu v rodinách. Zíďme sa – ak je to možné – pri adventnom venci k spoločnej modlitbe aspoň 1 desiatka ruženca, k prečítaniu časti zo Svätého písma alebo vhodnej knihy... Zrieknime sa hlučných zábav, vysedávania pri televízore...