Novinky

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

     Biskupský úrad má v úmysle zmapovať Nitriansku diecézu ohľadom sakrálnych objektov. Má zámer to realizovať formou fotografických záberov objektov akými sú: kostoly, kaplnky, fary, kríže – piety - Božie muky, ďalej sochy, súsošia, jaskyne resp. jaskynky s religióznym akcentom. Preto sme sa snažili zmapovať aj našu farnosť a zdokumentovali sme všetky kríže, kaplnky a pod., ktoré sú nám známe. Kompletnú fotogalériu týchto objektov nájdete tu!

Drahí priatelia, v posledných dňoch sa nám podarilo obnoviť bočné oltáre v našom chráme. Je ťažké opraviť a imitovať mramor. A na túto ťažkú prácu sa podujal známy majster, ktorý sa špecializuje na obnovu kostolov, p. Juraj Krajčo spolu s p. Dušanom Adame. Pán Juraj Krajčo je známy reštaurátor pamiatok, umeleckých diel, drevených plastík, oltárnej a štukovej architektúry a pod. Jeho rukami prešlo vyše stovka kostolov.

"Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdensva, zvelebuj a oslavuj ho..."(Den.1752)

Fatimské pobožnosti majú v našej farnosti dlhoročnú tradíciu. Od vzniku farnosti v roku 1997 až do júla roku 2014 sa konali pravidelne každú prvú sobotu v mesiaci pri soche Fatimskej Panny Márie, ktorá je umiestnená na bočnom oltári v našom chráme. Od júla 2014 slávime pobožnosti od mája do októbra každého 13. dňa v mesiaci tzn. v dňoch zjavení fatimským deťom Františkovi, Hiacinte a Lucií v roku 1917.

Aj v tomto roku sa deti a mladí z našej farnosti zapojili do projektu Dobrá Novina a pripravili si pre nás pekné divadelné predstavenie "Ako Dorotu navštívil Ježiško".

V sobotu 10. septembra 2016 sa miništranti našej farnosti zúčastnili na diecéznom stretnutí miništrantov Nitrianskej diecézy v Hronskom Beňadiku.

         V júli roku 2016 sa konali v susednom Poľsku Svetové dni mládeže, kde bol prítomný aj Svätý otec, pápež František. Na záverečnú sv. omšu prišlo skoro dva milióny ľudí. A jedným z nich bol aj náš farník, miništrant Matej Kopp, ktorý nám v krátkosti opíše pobyt v Poľsku.

      V stredu, 22. júna 2016 odslúžil v našom chráme svätú omšu novokňaz nitrianskej diecézy vdp. Anton Štefánek. Vo svojom príhovore zúčastneným veriacim porozprával o svojej ceste ku kňazstvu a prítomným pripomenul, aký je náš Boh milujúci a všemohúci a ako by sme nemali zabúdať na skutočnosť, že On je Boh zázrakov a má moc vyriešiť všetky situácie, ktoré sa zdajú byť nad naše sily.

Dňa 23.4. 2016 sa v našom kostole uskutočnila duchovná obnova pre kandidátov na birmovku. Zaujímavý a zároveň poučný program si pripravilo spoločenstvo z Nového Mesta nad Váhom.