Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 4. PÔSTNU NEDEĽU

19.03.2023 NEDEĽA - 4. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
08:00 - Sv. omša (Na úmysel)
10:00 - Sv. omša (Za farníkov)
15:00 - Krížová cesta
19:00 - Sv. omša (+Jozefína a Stanislav)
 
20.03.2023 Pondelok - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Na úmysel)
 
21.03.2023 Utorok - Zo dňa v pôstnom období
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+rodina Štefánková)
 
22.03.2023 Streda - Zo dňa v pôstnom období
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Helena - 1. výr.)
 
23.03.2023 Štvrtok - Zo dňa v pôstnom období
08:00 - Adorácia v bočnom oratóriu
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+rodina Vydrnáková)
 
24.03:2023 Piatok - Zo dňa v pôstnom období
17:15 - Krížová cesta - Modlitby matiek
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (K 80. narodeninám Valérie a Vladimíra Janečkových)
 
25.03.2023 Sobota - Zvestovanie Pána - slávnosť
07:00 - Modlitby matiek
08:00 - Sv. omša (Za deti a naše rodiny)
 
26.03.2023 NEDEĽA - 5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
08:00 - Sv. omša (Na úmysel)
10:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dakyšovú)
15:00 - Krížová cesta - Modlitby matiek
19:00 - Sv. omša (Za farníkov)