Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 3. Veľkonočnú nedeľu

14.04.2024 NEDEĽA - 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00 - Sv. omša (+Miroslav a jeho +rodičia)
10:00 - Sv. omša (+Oľga +Anna +Severín Fitošoví +Anna a +Peťo Mončekoví)
19:00 - Sv. omša (Za farnosť)
 
15.04.2024 Pondelok - Pondelok vo Veľkonočnom období
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Jozef Porubský)
 
16.04.2024 Utorok - Utorok vo Veľkonočnom období
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Rudolf +Katarína)
 
17.04.2024 Streda - Streda vo Veľkonočnom období
07:30 - Sviatosť zmierenia
08:00 - Sv. omša (+rodina Martina Holého)
 
18.04.2024 Štvrtok - Za kňazské a rehoľné povolania
08:00 - Celodenná adorácia v bočnom oratóriu
17:30 - Sviatosť zmierenia
17:30 - Pobožnosť za duchovné povolania
18:00 - Sv. omša (+Helenia +Ladislav)
 
19.04.2024 Piatok - Piatok vo Veľkonočnom období
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Marka)
20.04.2024 Sobota - Sobota vo Veľkonočnom období
08:00 - Sv. omša (Za farnosť)
 
21.04.2024 NEDEĽA - 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
08:00 - Sv. omša (+Ján +Mária Dobiášoví)
10:00 - Sv. omša (+Mária)
19:00 - Sv. omša (Za zdr. a Bož. pož. pre Rastislava k 50. narodeninám)