Reportáže TTTV - 2014

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Reportáže týkajúce sa farnosti vo vysielaní Televízie Trenčianske Teplice za rok 2014

 Rozlúčka s vdp. Jánom Dorotčinom 2014