Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

V utorok 26. septembra 2023 po sv. omši by bolo v kostole stretnutie členov Ružencového bratstva našej farnosti .

V nedeľu 1. októbra 2023 bude po sv. omšiach zbierka pre potreby našej farnosti. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za vaše obety a milodary.

Nedeľa 1. októbra 2023 je prvá nedeľa v mesiaci október. Tak ako každý mesiac v prvú nedeľu, budeme sa o 15:00 hod. modliť pred obrazom Ježiša Milosrdného a príjmeme osobitné požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. 

Na budúcu nedeľu 1. októbra 2023 o 10.00 hod. bude „ďakovná“ sv. omša, pri ktorej budeme ďakovať nášmu dobrému Bohu za tohoročnú úrodu, ktorú nám požehnal na našich poliach, sadoch, viniciach a záhradách 

V nedeľu 8. októbra 2023 pozývame na sv. omšu o 10.00 hod. rodičov a ich deti, ktoré navštevujú tretí ročník základnej školy v Trenčianskych Tepliciach a chcú prijať na budúci rok po prvýkrát sviatosť Zmierenia a Eucharistie. Po sv. omši bude krátke stretnutie v rámci prípravy na 1. sv. prijímanie

Mesiac október, do ktorého vstúpime na budúcu nedeľu, je mariánskym mesiacom. Povzbudzujeme aj rodiny našej farnosti, aby si našli čas a v kruhu svojej rodiny sa spoločne pomodlili posvätný ruženec. Tí, ktorí sa pomodlia túto mariánsku modlitbu s nábožným rozjímaním o tajomstvách, môžu získať úplné odpustky.

V piatok bude upratovať kostol skupina č. 1
Rozpis bohoslužieb na  25. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v pondelok 06.11.2023 po sv. omši o 18:35 hod. na farskom úrade.