Sviatosť manželstva

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

manzelstvo

Sviatosť manželstva sa uzatvára zvyčajne
v sobotu popoludní v čase, ktorý si snúbenci dohodnú s kňazom. 

 


Príprava:

1. Snúbenci sa zahlásia najmenej tri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodine sobáša.

2. Snúbenci sa dohodnú s kňazom na prípravných stretnutiach.

3. Snúbenci si zopakujú katechizmus.

4. Ak boli snúbenci pokrstení v inej farnosti, prinesú si krstné listy, ktorých dátum vystavenia nie je starší viac ako šesť mesiacov.

5. Snúbenci pochádzajúci z inej farnosti si musia vybaviť Licenciu k sobášu, ktorá im bude vydaná na farskom úrade v mieste bydliska.

6. Pred sobášom nech k sviatosti zmierenia pristúpia nielen snúbenci, ale aj svedkovia, rodičia, krstní rodičia a ďalší príbuzní. Všetci nech sa aktívne zapájajú do liturgie.


Ak chcú mat snúbenci sobáš v inej farnosti, nech to zahlásia na farskom úrade, aby bolo vydané povolenie k sobášu kňazovi, ktorý ich bude sobášiť.