Sviatosť birmovania

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

birmovanieKonferencia biskupov Slovenska rozhodla,
že na Slovensku sa bude udeľovať sviatosť birmovania
žiakom ôsmej triedy základnej školy alebo a starším.


Jednou z podmienok je účasť na hodinách náboženskej výchovy. Birmovanec nech má podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa bude starať o to, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a verne si plnil záväzky, ktoré vyplývajú z tejto sviatosti.