Sviatosti

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

manzelstvo

Sviatosť manželstva sa uzatvára zvyčajne
v sobotu popoludní v čase, ktorý si snúbenci dohodnú s kňazom. 

 

birmovanieKonferencia biskupov Slovenska rozhodla,
že na Slovensku sa bude udeľovať sviatosť birmovania
žiakom ôsmej triedy základnej školy alebo a starším.

krstSvätý krst je vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

spovedSvätú spoveď si možno vykonať:
  • každý deň pol hodinu pred sv. omšou okrem nedele.
  • v prvopiatkovom týždni podľa oznamov z predchádzajúcej nedele.