Sviatosť krstu

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

krstSvätý krst je vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.
 


Krst sa udeľuje len deťom z našej farnosti. To znamená deťom, ktorých rodičia majú v našej farnosti trvalý pobyt, alebo dlhšie žijú na území farnosti.

Stretnutie s rodičmi a krstnými rodičmi je podľa dohody na fare. Treba si priniesť rodný list dieťaťa!

 

Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, treba:

  • o udelenie sviatosti krstu musí požiadať vždy aspoň jeden z rodičov dieťaťa
  • aby bola nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť.

Aby dospelý mohol byt pokrstený, treba:

  • aby prejavil vôľu prijať krst
  • aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery
  • aby sa dvojročnou prípravou (katechumenátom) osvedčil v kresťanskom živote

Aby niekto mohol prijať úlohu krstného rodiča, je potrebné:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík pobirmovaný a viedol život viery
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • krstní rodičia majú byt pre dieťa veľkým vzorom vo viere. Ak sú manželia majú byť cirkevne sobášení

Rodičia, krstní rodičia i ostatní členovia rodiny nech pred krstom pristúpia k sviatosti zmierenia (ak nemajú prekážku k obdržaniu rozhrešenia), aby počas krstu dieťaťa oni sami boli v milosti posväcujúcej.