Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Farnosť Trenčianske Teplice vznikla 1. júla 1997 odčlenením sa od farnosti Trenčianska Teplá, dovtedy bola jej filiálkou.

Farský kostol je zasvätený sv. Štefanovi Uhorskému kráľovi. Postavený a vysvätený bol 16. augusta 1888 farárom J. Stehlíkom. Pred nim stál kostol na terajšom Kúpeľnom námestí, ktorý bol postavený v roku 1675. Na mieste pôvodného rímskokatolíckeho kostola dnes stojí kríž.

V kostole sa nacházajú relikvie svätého Štefana Uhorského, patróna nášho chrámu, sv. Júdu Tadeáša a sv. Jána Pavla II.

Dňa 24. augusta 2014 bol rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vyhlásený zvon, nachádzajúci sa vo veži kostola sv. Štefana Uhorského kráľa, za národnú kultúrnu pamiatku. Podklad pre vyhlásenie zvona za národnú kultúrnu pamiatku nájdete tu.

Správcovia farnosti:

 • Mgr. Ján Findura 1997 - 2002
 • Mgr. Ján Dorotčin 2002 - 2014
 • Th.Mgr. Stanislav Lugowski 2014 - 2023
 • ThDr. Marcel Cibík, PhD. 2023 - 

 Kňazi žijúci vo farnosti:

 • ThDr. Martin Šabo, PhD., CSsR, väzenský duchovný
 • Mons. PaedDr. Jozef Bohunický, kňaz na dôchodku
 • Th.Mgr. Stanislav Lugowski, výpomocný duchovný farnosti

 Diakoni pôsobiaci vo farnosti:

 • Peter Dubec r. 2003
 • Jozef Možješik r. 2004
 • Daniel Šedík r. 2005
 • Mgr. Roman Mihálik od r. 2019 (poverený pre nemšovský dekanát)