Video

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Hodová slávnosť 2020

Homília na slávnosť Najsvätejšej Trojice 2020

Homília na slávnosť Zoslania Ducha svätého 2020

Homília na 7. veľkonočnú nedeľu 2020

Homília na 6. veľkonočnú nedeľu 2020

Homília na 5. veľkonočnú nedeľu 2020

Homília na 4. veľkonočnmú nedeľu 2020

Homília na 3. veľkonočnú nedeľu 2020

Homília na nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 2020

1. Adventná nedeľa

Požehnanie kríža na novom cintoríne 2019

Hodová slávnosť 2019

Kanonická vizitácia v našej farnosti 2019

Procesia na slávnosť Božieho Tela a Krvi 2019

Uvítanie nového diakona vo farnosti 2019

Prvé sväté prijímanie 2019

Procesia na Veľkonočnú vigíliu 2019

Kvetná nedeľa 2019

Slovensko-Poľská sv. omša 2019

Koledovanie Dobrej Noviny 2018

Betlehem a Jezuliatko 2018

Začiatok adventu 2018

Hodová slávnosť 2018

Procesia na slávnosť Božieho Tela 2018

Prvé sväté prijímanie 2018

Spevácky zbor Apollo 2018

Veľkonočná vigília 2018

Kvetná nedeľa 2018

Koledovanie Dobrej noviny 2017

1. adventná nedeľa 2017

Brigáda na Heinrichovom prameni spojená s obnovou kríža 2017

Poďakovanie za úrodu 2017

140. výročie založenia DHZ v našom meste

Hodová slávnosť 2017

Slávnosť Božieho Tela a Krvi 2017

Požehnanie kríža na Zelenej Žabe 2017

1. sv. prijímanie detí 20171. sv. prijímanie detí 2017

Procesia na Veľkonočnú vigíliu 2017

Kvetná nedeľa 2017

Vystúpenie speváckeho zboru Apollo z Bratislavy 2017

Koledovanie Dobrej Noviny v Trenčianskych Tepliciach 2016

Jasličková pobožnosť - Ako Dorotu navštívil Ježiško 2016

Začiatok adventu 2016

Ďakovná sv. omša za úrodu 2016

Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa v Trenčianskych Tepliciach 2016

Hodová slávnosť sv. Štefana Uhorského 2016

Slávnosť Božieho Tela a Krvi 2016

1. sv. prijímanie 20161. sv. prijímanie 2016

 Veľkonočná vigília 2016

Kvetná nedeľa 2016

Vianočný koncert v kostole 2015

Koledovanie Dobrej Noviny 2015

Obnovená fasáda kostola 2015

Prvá adventná nedeľa 2015

Ocenenie pre dekana Stanislava Lugowskeho 2015

Uctenie pamiatky amerických letcov v Kamenickej doline 2015

Hodová slávnosť 2015

1. sv. prijímanie 2015

Dni Panny Márie 2015

Rozlúčka s vdp. Jánom Dorotčinom 2014