Patrocínia

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

     Biskupský úrad má v úmysle zmapovať Nitriansku diecézu ohľadom sakrálnych objektov. Má zámer to realizovať formou fotografických záberov objektov akými sú: kostoly, kaplnky, fary, kríže – piety - Božie muky, ďalej sochy, súsošia, jaskyne resp. jaskynky s religióznym akcentom. Preto sme sa snažili zmapovať aj našu farnosť a zdokumentovali sme všetky kríže, kaplnky a pod., ktoré sú nám známe. Kompletnú fotogalériu týchto objektov nájdete tu!

Rímskokatolícky kostol sv. Štefana Uhorského

Kostol ext02 Lokalita: ulica T. G. Masaryka 1, 914 51 Trenčianske Teplice

Názov objektu: Rímskokatolícky kostol sv. Štefana Uhorského

Rok výstavby: 1888

Poznámky: Rímskokatolícky kostol bol vysvätený 16. augusta 1888 farárom J. Stehlíkom. Najstarší zvon je prenesený z pôvodného kostola, ktorý bol na námestí a je národnou kultúrnou pamiatkou. Strohú architektúru kostola zdobia dobové vitráže od Vincenta Hložníka. Celková rekonštrukcia interiéru kostola prebehla 70. rokoch. V roku 1997 bola k zadnej časti kostola pristavená nová sakristia. Nad bočnými oratóriami a novou sakristiou boli pristavené obytné priestory pre kňaza, kancelária nového farského úradu a spoločenská miestnosť. V roku 2011 boli zrekonštruované vitráže a v roku 2015 prebehla kompletná rekonštrukcia fasády kostola

 

Farská budova - Vila Zorka

Lokalita: ulica Nádražná 20, 914 51 Trenčianske Teplice Farska budova02

Názov objektu: Vila Zorka

Rok výstavby: 1928

Poznámky: Vilka, ktorá sa nachádza za rímskokatolíckym kostolom, bola postavená v 1928 Jozefom Leškom. Pôvodne slúžila na prechodné ubytovanie hostí. V 90. rokoch ostala vila prázdna a začala chátrať. V roku 2006 prebehla kompletná rekonštrukcia. Od toho roku v nej sídli rímskokatolícky farský úrad, Katolícka jednota Slovenska – pobočka Trenčianske Teplice, Ortopedická ambulancia a Záchranná zdravotná služba – ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci

 

Kríž na Kúpeľnom námestí

Kriz namestie01 Lokalita: Kúpeľné námestie, pri bazéne Grand

Názov objektu: Kríž

Rok výstavby: neznámy

Poznámky: Kríž sa nachádza na mieste, kde stál pôvodný rímskokatolícky kostol v rokoch 1675 až 1888. Po zbúraní kostola postavili na tomto mieste kríž, ktorý tu stojí dodnes. Zrekonštruovaný bol v roku 2012, kedy sa rekonštruovalo celé námestie

 

 

Jaskyňa Lurdskej Panny Márie pod Machnáčom

Lokalita: Partizánska ulica, hlavná cesta na konci Trenčianskych Teplíc smer Motešice.Lurdska jaskyna01

Názov objektu: Jaskyňa Lurdskej Panny Márie

Rok výstavby: 1935

Poznámky: Túto jaskyňu dala postaviť zakladateľka Katolíckej jednoty v Trenčianskych Tepliciach. Jej 60 výročie dalo podnet na založenie Mariánskych slávností, ktoré sa konali pravidelne v máji

 

 

Socha sv. Jána Nepomúckeho

Socha mesto02Lokalita: Socha sa nachádza pod poštou na ulici 17. novembra 2, 914 51 Trenčianske Teplice a bazénom Grand na Kúpeľnom námestí.

Názov objektu: Socha sv. Jána Nepomúckeho

Rok výstavby: 1730

Poznámky: V roku 1730 rodina Illesházy dala postaviť sochu sv. Jána Nepomúckeho. Rekonštruovaná bola viackrát, naposledy v roku 2000 z prostriedkov rodiny Mikulových. Vľavo na podstavci bol nápis, ktorý je už ťažko čitateľný: „svätému Jánovi, neohrozenému ochrancovi cti, zbožne postavili grófi Jozef Illesházy a Theresia Traun“. Na čelnej strane sochy sú dva erby – rodiny Illesházyovcov a rodiny Traun

 

 Kríž na Heinrichovom prameni

Lokalita: kríž sa nachádza na Heinrichovom prameni,Kriz Heinrichov pramen01

čo je turistický chodník od hotela Parkhotel Baračka na Bielu skalu 

Názov objektu: Kríž

Rok výstavby: 1996

Poznámky: Kríž bol postavený v roku 1996 ako pamiatka na Dni Panny Márie. Kríž dali postaviť kňazi zo spoločnosti Kňazov Mariánov, ktorí pôsobili v našej farnosti. V rámci programu týchto mariánskych dní sa konávala krížová cesta, ktorá bola zakončená práve pri tomto kríži

 

Mramorový kríž na Baračke

Kriz Baracka01 Lokalita: kríž sa nachádza v miestnej časti Baračka, nad hotelom Parhotel Baračka, ktorý je na ulici 17. novembra. Od kríža vedie turistická lesná cesta na Bielu skalu a Heinrichov prameň

Názov objektu: Kríž

Rok výstavby: 1935

Poznámky: Mramorový kríž dal postaviť v roku 1935 Dr. Eduard Galvánek. Je na ňom bronzový odliatok diela J. V. Myslbeka. Na pomníku sa nachádzajú verše zo Žalmu o príchode vierozvestcov Cyrila a Metoda od P. O. Hviezdoslava

 

Kríž na kúpalisku Zelená ŽabaKriz zaba03

Lokalita: Kríž sa nachádza vedľa prístupovej komunikácie pred stúpaním od parkoviska

priamo pod areálom kúpaliska Zelená Žaba, ulica 17. novembra č. 17, 914 51 Trenčianske Teplice

Názov objektu: Kríž

Rok výstavby: 2017

Poznámky: Kríž bol požehnaný 4. júna 2017 a bol postavený z iniciatívy farníkov p. Jozefa Krištofa a p. Milana Krištofa a ich rodín

 

Kaplnka Panny Márie v parku

Kaplnka park01Lokalita: Kaplnka sa nachádza v Kúpeľnom parku nad Kursalonom, na začiatku turistického chodníka na Klepáč

Názov objektu: Kaplnka Panny Márie

Rok výstavby: 2001

Poznámky: Kaplnka bola požehnaná v rámci tradičných Dní Panny Márie

 

 

 

Kríž pri záhradkárskej oblasti

Lokalita: pri odbočke z hlavnej cesty na poľnú cestu, ktorá vedie do záhradkárskej oblasti StanovinyKriz zahrady02

Odbočka sa nachádza pri vstupe do Trenčianskych Teplíc od Trenčianskej Teplej

Názov objektu: Kríž

Rok výstavby: 1919

Poznámky: Kríž bol zrekonštruovaný v roku 2012

 

 

Kaplnka Panny Márie pod Jeleňom

Kaplnka jelen02Lokalita: Kaplnka sa nachádza vedľa vyhliadky Jeleň na turistickom chodníku nad poštou v Trenčianskych Tepliciach

Názov objektu: Kaplnka Panny Márie

Rok výstavby: 1920

Poznámky: Pôvodne na tomto mieste stál kríž. Kaplnku dali vyhotoviť sestry Halaxinové, ktoré sa o ňu aj starali. Rekonštruovaná bola v roku 2009 dobrovoľníkmi

 

 

 

Kríž na sídlisku SNP

Lokalita: na sídlisku pri zdravotnom stredisku Štvrť SNP 15, 914 51 Trenčianske TepliceKriz sidlisko03

Názov objektu: Kríž

Rok výstavby: 2010

Poznámky: Kríž dalo postaviť spoločenstvo Modlitby Matiek v Trenčianskych Tepliciach, ktoré zastupovala p. Mária Pavlíková

 

 

Kríž na novom cintoríne

Kriz novy cintorin01Lokalita: Nový cintorín na začiatku mesta od Trenčianskej Teplej

Názov objektu: Kríž

Rok výstavby: 1999

Poznámky: Kríž zhotovil a daroval mestu Ján Nagy

 

 

 

Kríž na Bielej skale

Lokalita: kríž sa nachádza na vyhliadke Biela skala Kriz biela skala02

na turistickom chodníku od hotela Parkhotel Baračka a ďalej vedie na vyhliadku Jeleň

Názov objektu: Kríž

Rok výstavby: 1926

 

 

 

 

Kríž pod Klepáčom

Kriz pod Klepacom02Lokalita: Kríž sa nachádza na Machnáči popri hlavnej ceste smerom do Motešíc, asi 1,5 km za tabuľou označujúcou koniec Trenčianskych Teplíc

Názov objektu: Kríž

 

 

 

 

 

Kríž nad poštou

Lokalita: kríž sa nachádza nad budovou Pošty a Vily Anny, Kriz nad postou01

ktoré sú na ulici 17. novembra. Pri kríži začína turistický chodník na vyhliadku Jeleň

Názov objektu: Kríž

 

 

 

 

Kríž na Gogoľovej ulici

Kriz Gogolka01Lokalita: vedľa rodinného domu na ulici Gogoľova 207/3

Názov objektu: Kríž

 

 

 

 

 

Kríž na starom cintoríne

Lokalita: Starý cintorín vedľa hlavnej cesty oproti kostoluKriz stary cintorin

Názov objektu: Kríž

 

 

 

 

Kríž nad salašom

Kriz Salas01Lokalita: popri asfaltovej ceste medzi ulicou Gogoľova a Salašom,

nad záhradkárskou oblasťou Stanoviny

Názov objektu: Kríž