Spoločenstvá

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

ERKOeRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.

 

ruzenec1Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú Preblahoslavenú Pannu Máriu a modlitbou posvätného  ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné milosti a snažia sa o pokrok v kresťanskej dokonalosti.

mplogo2Modlitby Matiek“  sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy, Veronika a jej švagriná Sandra, pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Mesiac sa modlili každý deň jeden desiatok radostného ruženca „ ... ktorého si panna v Betleheme porodila“, aby poznali Pánovu vôľu. Spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich živote.