Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Od pondelka 16. novembra 2020 budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb.

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie.

Rozpis bohoslužieb na 34. nedeľu v období "cezrok" - SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Na 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2020, tak ako každý rok, bude celoslovenská zbierka na Charitu.

Všetkým Pán Boh zaplať!

V nedeľu 29. novembra 2020 nám začína nový liturgický rok. Pri každej sv. omši budú posvätené adventné sviece, ktoré si prineste so sebou a adventný veniec, ktorý bude umiestnený v chráme.

V nedeľu 29. novembra 2020 po večernej sv. omši o 19:45 hod. bude stretnutie lektorov kostole.

Advent je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci čias. Nezabúdajme na prežívanie adventu v rodinách. Zíďme sa – ak je to možné – pri adventnom venci k spoločnej modlitbe aspoň 1 desiatka ruženca, k prečítaniu časti zo Svätého písma alebo vhodnej knihy... Zrieknime sa hlučných zábav, vysedávania pri televízore...

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 7

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 29.11.2020 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.