Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Počas pôstneho obdobia bude bývať pobožnosť krížovej cesty:
– v piatok o 17:15 hod.
– v nedeľu popoludní o 15:00 hod.

V tomto týždni sa Popolcovou stredouzačína pôstne obdobie. V tomto období sa pokúsme vyhnúť všetkým zábavám či diskotékam; aj týmto spôsobom môžeme vyprosovať od Pána požehnanie pre seba i pre iných. Je to čas milosti a pokánia. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha.

Rozpis sv. omší na 4. PÔSTNU NEDEĽU

V piatok po sv. omši bude Boží chrám upratovať skupina č. 6

V našej farnosti bude Veľkonočná spoločná sv. spoveď, ktorá bude zároveň aj k prvému piatk, v utorok 4. apríla 2017 16:00 – 18:00 hod. Využite možnosť zmierenia sa s nebeským Otcom.

      V Trenčíne vzniklo nové Centrum pre rodinu. Pre ľudí ochotných venovať svoj čas a nezištne slúžiť druhým i pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, budovať svoje vzťahy v rodine alebo potrebujú akúkoľvek pomoc. Viac info www.cprtrencin.sk alebo www.facebook.com/cprtrencin

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v pondelok 05.06.2017 po sv. omši o 18:30 hod. na fare.