Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

V nedeľu 12. októbra 2017 sa konala pred našim kostolom zbierka v rámci medzinárodného projektu "Boj proti hladu". Organizátorky vybrali v našej farnosti 1219,10 €. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať!

Do zbierky sa dá zapojiť aj:

Rozpis sv. omší na 32. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V piatok bude náš chrám upratovať skupina č. 3

      V Trenčíne vzniklo nové Centrum pre rodinu. Pre ľudí ochotných venovať svoj čas a nezištne slúžiť druhým i pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, budovať svoje vzťahy v rodine alebo potrebujú akúkoľvek pomoc. Viac info a program akcií nájdete na www.cprtrencin.sk alebo www.facebook.com/cprtrencin

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 03.12.2017 po sv. omši o 19:45 hod. na fare.