Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

V nedeľu 4. júna 2017 o 12:00 hod. všetkých pozývame na požehnanie nového dreveného kríža na kúpalisku Zelená žaba. Kríž bol postavený vďaka iniciatíve našich farníkov p. Jozefa Krištofa a p. Milana Krištofa a ich rodiny. Kríž je osadený vedľa prístupovej komunikácie pred stúpaním od parkoviska priamo pod areálom kúpaliska. Obradu sa zúčastní aj evanjelický zborový pán farár Mgr. Ján Bunčiak.

Mesiac Jún je mesiac zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Preto sa budeme každý deň pred sv. omšou modliť Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

V stredu, piatok a sobotu máme letné kántrove dni. Budeme sa spoločne modliť za duchovné povolania.

Na budúcu nedeľu 4. júna 2017 bude po sv. omšiach výročitá svätodušná ofera. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Všetkých srdečne pozývame v stredu 31. mája 2017 o 18:00 hod. na Mariánsku pobožnosť, ktorá sa bude konať pri jaskyni Lurdskej Panny Márie pod Machnáčom. Pobožnosťou zakončíme mesiac máj, ktorý je zasvätený Panne Márii.

V nedeľu 4. júna 2017 budeme sláviť ako Nedeľu zoslania Ducha Svätého. Pred touto slávnosťou sa budeme s celou Cirkvou každý deň modliť novénu za dary Ducha Svätého.

V nedeľu 4. júna 2017 po večernej sv. omši o 18:45 hod. bude stretnutie lektorov na fare.

Tento týždeň sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred 1. piatkom mesiaca jún 2017.

Rozpis sv. omší na 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V piatok bude náš chrám upratovať skupina č. 6

      V Trenčíne vzniklo nové Centrum pre rodinu. Pre ľudí ochotných venovať svoj čas a nezištne slúžiť druhým i pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, budovať svoje vzťahy v rodine alebo potrebujú akúkoľvek pomoc. Viac info www.cprtrencin.sk alebo www.facebook.com/cprtrencin

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v pondelok 05.06.2017 po sv. omši o 18:30 hod. na fare.