Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Na 3. nedeľu v období "cezrok" 23. januára 2022 o 10:00 hod. budete môcť sledovať priamy prenos sv. omše.

Priame prenosy zabezpečujeme v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice a Televíziou Trenčianske Teplice.

Pozdravujeme kandidátov na prijatie sviatosti birmovania.

Dúfame, že aj napriek prekážkam zotrvávate pri Ježišovi v modlitbách, sledujete nedeľné a sviatočné sväté omše, pripravujete sa podľa pokynov vašich animátorov a poskytnutých materiálov. Musíte byť v tom samostatní viac než kedykoľvek a my veríme, že sviatosť birmovania, ktorú prijmete bude vo vašom prípade naozaj sviatosťou kresťanskej dospelosti.

Biskupský úrad v Nitre nás informoval, že sviatosť birmovania v našej farnosti sa bude konať v sobotu 7. mája 2022.

Ďakujeme všetkým tým, ktrorí prispeli prostredníctvom bankového účtu na potreby nášho kostola a farnosti - nech Vás dobrý pán Boh žehná!
 
Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti tak môže aj cez IBAN:
SK75 0900 0000 0050 6609 2828 - účet je vedení v Slovenskej sporiteľni pre: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice

Farnosť Trenčianske Teplice vyzbierala do projektu Dobrá novina sumou 682,30€.

Všetkým, ktorí ste prispeli do pokladničky v kostole alebo cez účet na projekty realizované v Afrike "Dobrou novinou" - Pán Boh zaplať !

Rozpis bohoslužieb na 2. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V nasledujúcom týždni od 18. do 25. januára 2022 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Témou v tomto roku je: "Videli sme Jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa mu pokloniť".

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 6

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 06.03.2022 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.