Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Na 1. pôstnu nedeľu  1. marca 2020, tak ako každý rok, bude celoslovenská zbierka na Charitu.

Všetkým Pán Boh zaplať!

V pondelok 24. februára 2020 a v utorok 25. februára 2020 bude pred sv. omšou od 17:00 hod. odprosujúca pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou s modlitbou odprosenia Božského Srdca za hriechy spoločnosti.

Veriaci, ktorí navštívia Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácií aspoň pol hodinu môže získať úplne odpustky.

V nedeľu 1. marca 2020 bude prvá nedeľa v mesiaci marec. V našej farnosti, tak ako každý mesiac, bude pobožnosť o 15:00 hod. pred obrazom Ježiša Milosrdného, ktorá začne krížovou cestou. Na konci pobožnosti bude osobitné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

Počas pôstneho obdobia bude bývať pobožnosť krížovej cesty:
– v piatok o 17:15
– v nedeľu o 15:00

V nedeľu 1. marca 2020 po večernej sv. omši o 19:45 hod. bude stretnutie lektorov na fare.

V stredu 26. februára 2020 je popolcová streda. V tento deň pri sv. omšiach o 7:00 a 18:00 hod. bude požehnanie popola a značenie popolom na znak kajúcnosti. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi.

Tento týždeň nám Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. V tomto období sa pokúsme vyhnúť všetkým zábavám či diskotékam; aj týmto spôsobom môžeme vyprosovať od Pána požehnanie pre seba i pre iných. Je to čas milosti a pokánia. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha.

Rozpis sv. omší na 7. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 1

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 01.03.2020 po sv. omši o 19:45 hod. na fare.