Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 26. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V nedeľu 4. októbra 2020 po sv. omšiach bude zbierka na dobročinné dieľa Svätého Otca. Z rozhodnutia Sv. Otca bola zbierka presunutá z 29. júna pre pandémiu COVID-19.

V nedeľu 4. októbra 2020 je prvá nedeľa v mesiaci októbri. V našej farnosti, tak ako každý mesiac, bude pobožnosť o 15:00 hod. pred obrazom Ježiša Milosrdného a príjmeme osobitné požehnanie s Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou.  
Verím Pane Ježišu, že Ty všetko môžeš.

Mesiac október je Ružencový mesiac. Úplne odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo v nábožnom združení. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov a k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. U nás v kostole modlitba ruženca s rozjímaním každý deň 3/4 hodiny pred sv. omšou

Tento týždeň sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred 1. piatkom mesiaca október 2020.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 2

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 29.11.2020 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.