Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Vzhľadom k tomu, že Veľká noc nie je len jedným zo sviatkov, ale srdcom celého liturgického roka, nemôže byť jej slávenie presunuté. 

Veľkonočné Trojdnie - Zelený štvrtok, Veľký piatok, vigília Veľkej noci a Veľkonočná nedeľa, aj keď bez fyzickej účasti veriaicich, budú biskup v katedrále a kňazi vo farských kostoloch sláviť. Veriacim bude oznámený presný čas začiatku ich slávenia aby sa mohli zjednotiť v modlitbe vo svojich príbytkoch.

V našej farnosti budú slávené tajomstvá Veľkonočného trojdnia bez fyzickej účasti veriacich vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského kráľa nasledovne:

ZELENÝ ŠTVRTOK - 17:00 hod. - pripomíname si ustanovenie sviatosti Oltárnej, sviatosti kňazstva a Pánov príkaz lásky. 

VEĽKÝ PIATOK - 15:00 hod. - pripomíname si Ježišovo umučenie a smrť na kríži.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA - 17:00 hod. - je to noc očakávania Pána a pripomína svätú noc, v ktorej Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - 10:00 hod. - je to najväčší sviatok nás kresťanov, kedy si oslavujeme Pánovo zmŕtvychvstanie. 

Sv. omša na Veľkonočnú nedeľu o 10:00 bude prenášaná v priamom prenose cez farskú web stránku a farský facebook. Okno s videom nájdete na webe krátko pred začiatkom sv. omše.

BOHOSLUŽBY V TV LUX 

Vzhľadom k zákazu slávenia bohoslužieb za účasti veriacich TV LUX vysiela sv. omše v priamom prenose:

PONDELOK – PIATOK - 7:00, 12:00, 18:30 hod.
SOBOTA 04.04.2020 – 7:00 hod., 18:30 hod. (detská sv. omša)
NEDEĽA 05.04.2020 – 11:00 hod. (sv. omša z Vatikánu), 18:30 hod.
Pravidelná štvrtková ADORÁCIA bude vysielaná naživo z kaplnky TV LUX v obvyklom čase vo štvrtok o 20:20 hod.

AKO MAŤ NAJLEPŠÍ DUCHOVNÝ ÚŽITOK ZO SLEDOVANIA ALEBO POČÚVANIA SV. OMŠE PROSTREDNÍCTVOM MÉDIÍ.

Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti.

Modlime sa.

Všemohúci a milosrdný Bože, zhliadni na našu bolestnú situáciu;

posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.

Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.

Modlíme sa spolu so Svätým Otcom, biskupmi celého sveta a predstaviteľmi náboženským komunít modlitbu, ktorú sa modlili 25. marca na celom svete:

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.