Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Na budúcu nedeľu 29. apríla 2018 sa nám prihovoria misionári, ktorí od 12. do 20. mája budú v našej farnosti viesť MISIE. Duchovní otcovia Ivan Flimel a Róbert Režný - redemptoristi z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, prídu pozvať Vás i povzbudiť k účasti v tejto mimoriadnej udalosti - v duchovnej obnove nášho farského spoločenstva. 

Slávime najväčšie sviatky našej viery - Veľkonočné sviatky. Do nedele Zoslania Ducha Svätého sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

Rozpis sv. omší na 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

V piatok večer náš Boží chrám bude upratovať skupina č. 3

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 06.06.2018 po sv. omši o 19:45 hod. na fare.