Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 3. Veľkonočnú nedeľu

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v pondelok 29.04.2024 po sv. omši o 18:35 hod. na farskom úrade.

V piatok bude upratovať kostol skupina č. 2

Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 20. apríla 2024.

Na nedeľu Dobrého pastiera, 21.04.2024, bude zbierka na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Každú stredu v kňazskom seminári obetujú sväté omše za dobrodincov

Dnešnou nedeľou, 14.04.2024,  vstupujeme do Týždňa modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v priebehu týždňa nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a rehoľné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V našom kostole bude verejná pobožnosť za duchovné povolania vo štvrtok 18. apríla o 17:30 hod. v kostole, ktorá bude ukončená eucharistickým požehnaním