Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Otcovia biskupi sa prihovárajú veriacim na Slovensku pri príležitosti otvorenia Synody pápežom Františkom:

Na budúcu nedeľu 24. októbra 2021 bude po sv. omši o 10:00 hod. prvé stretnutie kandidátov na birmovku.

Veľká vďaka a pán Boh zaplať za príspevky na farský účet, alebo na fare popr. do pokladničky v oratóriu.
 
Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti tak môže aj cez IBAN:
SK75 0900 0000 0050 6609 2828 - účet je vedení v Slovenskej sporiteľni pre: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice
Rozpis bohoslužieb na 29. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

Nedeľa 24. októbra 2021 je misíjna nedeľa. Po všetkých sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlásť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudoobu a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celo svete.

Všetkým patrí nesmierna vďaka a Pán Boh zaplať.

Mesiac október je Ružencový mesiac. Úplne odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo v nábožnom združení. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov a k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. V našom chráme bude modlitba sv. ruženca s rozijímaním 40. minút pred sv. omšou.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 5

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 31.10.2021 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.