Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Na 3. Veľkonočnú nedeľu 18.04.2021 o 10:00 hod. budete môcť sledovať priamy prenos sv. omše.

Priame prenosy zabezpečujeme v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice a Televíziou Trenčianske Teplice.

V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. "Budeme prosiť - píšu slovenský biskupi - za viac ako 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu, ale aj za všetkých, čo zomrelí v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých"

Veľká vďaka a pán Boh zaplať za príspevky na farský účet, alebo na fare popr. do pokladničky v oratóriu.
 
Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti tak môže aj cez IBAN:
SK75 0900 0000 0050 6609 2828 - účet je vedení v Slovenskej sporiteľni pre: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice
Od piatka 1. januára 2021 sú vo všetkých diecézach a eparchiách pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. 
Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez veriacich. Kňazovi môže pomáhať len nevyhnutná asistencia na zabezpečenie priamého prenosu bohoslužieb. 
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

Tlačová kancelária KBS vydala nasledovné stanovisko:

Rozpis bohoslužieb na 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU - nedeľu Božieho milosrdenstva

Nedeľa 11. apríla 2021 je nedeľou Božieho milosrdenstva. 

Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Ježiša Milosrdného v kostole, kaplnke alebo /v súčasných podmienkach/ doma - tiež pri obrazovke nábožne ucti tento obraz splní podmienky na získanie úplných odpustkov a pomodlí sa na úmysel sv. Otca a tiež Otče náš a Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie Milosrdenstvo - Ježišu dôverujem Ti !, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Slávime najväčšie sviatky našej viery - Veľkonočné sviatky na oslavu Vzkrieseného Pána. Do nedele Zoslania Ducha Svätého sa namiesto modlitby Anjel Pána budeme modliť "Raduj sa nebies Kráľovná".