Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Na podnet Bytového družstva v našom meste a v súvislosti s materiálnym poškodením dvoch rodín z príčiny požiaru na sídlisku SNP, Otec biskup Viliam Judák povolil finančnú zbierku v našom kostole na tento účel. 

"Zbierka nech je jednorazová pri bohoslužbách v jednu nedeľu, ktorú budete považovať za vhodnú. Spolu s farskou radou určite primeranú čiastku pre jednotlivé rodiny. Členov rodín, ktorých postihlo toto nešťastie pozdravujem a uisťujem o svojej modlitbe" - čítame v liste O. biskupa zaslaným z Nitry na farský úrad.

Milí veriaci, zbierka bude na budúcu nedeľu 21. júla po každej sv. omši.

Rozpis sv. omší na 15. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 4

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 08.09.2019 po sv. omši o 19:45 hod. na fare.