Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Milí veriaci, v nedeľu 10. júla 2022, pri zbierke na potreby farnosti sme Vás informovali o nutnej výmene dvoch plynových kotlov vo farskej budove – zariadenie bolo po rokoch prevádzky veľmi opotrebované a vyžadovalo časte opravy a samozrejme spojené s tým financie ... Dnes máme pre Vás dobrú správu – získali sme nové, modernejšie, kondenzačne stroje – ešte za doterajšie, výhodnejšie ceny a naši milí opravári už aj nové kotly – minulý štvrtok a piatok- inštalovali a celé zariadenie rekonštruovali. Suma rekonštrukcie predstavuje celkovo 7 tisíc EUR 

Dnes sa znova obraciame na Vás s úprimnou prosbou o Vašu finančnú podporu tohto diela.... všetci sme ustarostení podmienkami v akých sa svet aj mnohí s nás ocitli ale aj tak dúfame, že spoločným úsilím to zvládneme... Prosíme Vás o Vaše príspevky na toto dielo počas ofery, ktorá sa bude konať na budúcu nedeľu 2. októbra pred kostolom.. dúfame, že sa ozvú aj milí sponzori. K dispozícii je aj farský účet – informácie na nástenke aj na internetovej stránke fary.

Rozpis bohoslužieb na 27. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

Nedeľa 2. októbra 2022 je prvá nedeľa v mesiaci október. Tak ako každý mesiac v prvú nedeľu sa budeme o 15:00 hod. modliť pred obrazom Ježiša Milosrdného a príjmeme osobitné požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. 

Mesiac október je Ružencový mesiac. Úplne odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo v nábožnom združení. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov a k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. V našom chráme bude modlitba sv. ruženca s rozijímaním 45. minút pred sv. omšou.

Tento týždeň sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred 1. piatkom mesiaca október 2022.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 7

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 30.10.2022 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.

Mestský úrad V Trenčianskych Tepliciach s pani primátorkou a Obecný úrad v Omšení s pánom starostom ponúkajú obyvateľom našich obci a kúpeľným hosťom možnosť zúčastniť sa púte na horu Butkov v sobotu 15. októbra 2022. Doprava je zabezpečená bezplatne troma autobusmi. Podrobnejšie informácie sú na výveske.