Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 13. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V stredu 29. júna 2022 na slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. všetky deti, školskú mládež, ich rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl, aby sme poločne poďakovali za uplynulý školský rok 2021/2022 a taktiež budeme prosiť za Božie požehnanie na ďalšie dni a roky, aby naše deti vzrastali v múdrosti a láske.

Mesiac Jún je mesiac zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Preto sa budeme každý deň pred sv. omšou modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a úkon zasvätenia ľudského pokolenia k Božskému Srdcu.

Nedeľa 3. júla 2022 je prvá nedeľa v mesiaci júl. Tak ako každý mesiac v prvú nedeľu sa budeme o 15:00 hod. modliť pred obrazom Ježiša Milosrdného a príjmeme osobitné požehnanie s Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. 

V nedeľu 3. júla 2022 po večernej sv. omši o 19:45 hod. bude stretnutie lektorov kostole.

Tento týždeň sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia pred 1. piatkom mesiaca júl 2022.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 7

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 03.07.2022 po sv. omši o 19:45 hod. v kostole.