Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Na budúcu nedeľu 24. septembra 2017 o 10.00 hod. bude sv. omša spojená s poďakovaním za úrodu.

Oznamujeme že sviatosť manželstva mienia prijať:

Mikuláš Mičutka, syn nebohých rodičov Mikuláša a Márie rod. Vallovej z Trenčianskych Teplíc

a Monika Haliaková , dcéra nebohého Milana a Anny rod. Slugeňovej z Trenčianskych Teplíc

Sviatosť manželstva uzatvoria 23. septembra 2017 v našom chráme.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke nech to ohlási na fare.

   

Spoločenstvo Modlitby matiek Vás pozývajú na spoločnú modlitbu v našom kostole:

22. september 2017 - piatok: 17:00 hod.

23. september 2017 - sobota: 07:30 hod.

24. september 2017 - nedeľa: 18:00 hod.

Rozpis sv. omší na 24. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V piatok bude náš chrám upratovať skupina č. 1

      V Trenčíne vzniklo nové Centrum pre rodinu. Pre ľudí ochotných venovať svoj čas a nezištne slúžiť druhým i pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, budovať svoje vzťahy v rodine alebo potrebujú akúkoľvek pomoc. Viac info a program akcií nájdete na www.cprtrencin.sk alebo www.facebook.com/cprtrencin

Rozpis čítaní pre lektorov nájdete tu!

Časy slávenia sv. omší sú iba informatívne a predbežné.

Záväzný čas bohoslužieb je v položke "Bohoslužby " .
Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na tejto adrese http://lc.kbs.sk/

Najbližšie stretnutie lektorov bude v nedeľu 03.12.2017 po sv. omši o 19:45 hod. na fare.