Reportáže TTTV - 2014

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Reportáže týkajúce sa farnosti vo vysielaní Televízie Trenčianske Teplice za rok 2014

 Rozlúčka s vdp. Jánom Dorotčinom 2014