Kostol sv. Štefana Uhorského, kráľa

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Farský kostol bol vysvätený 16. augusta 1888 na sviatok sv. Štefana Uhorského, kráľa, farárom J. Stehlíkom.

 

Prijimanie2021 6Kostol je jednoloďový pozdĺžny priestor s prestavanou vežou. V rokoch 1996 až 1997 bola k pôvodnej stavbe kostola pristavená nová sakristia. Nad bočnými oratóriami a novou sakristiou vznikli obytné priestori pre kňaza, kancelária a spoločenská miestnosť. V roku 2011 boli zrekonštruované vitrážne okná a v roku 2015 prebehla rekonštrukcia fasády kostola.

V interiéri kostola nájdeme viacero sakrálnych ale aj umeleckých diel. Medzi vzácne diela patria vitrážne okná, ktoré pochádzajú z dielne slovenského maliara majstra Vincenta Hložníka. Na týchto oknách pracovali manželka Viera Hložníková-Horáčková a dcéry Zuzana Hložníková a Agneša Bakardžieva-Hložníková. Vitráže znázorňuju sviatosti - krst, birmovanie, pokánie, pomazanie chorých, kňazstvo a manželstvo.

Najväčšia prestavba pôvodného interiéru kostola prebehla v 70. rokoch 20. storočia. Pôvodný oltár, kazateľnica a bočné oltáre boli vymenené za nové. Dnes nájdeme v kostole jednoduchý, drevený, vyrezávaný hlavný oltár s krížom a symbolom vyvierajúceho prameňa s nápisom "Prameň živej vody". V rovnakom štýle sú vyhotovené bočné oltáre, kazateľnica a obetný stôl.

V kostole nájdeme sochy Sedembolestnej Panny Márie, Panny Márie Fatimskej, Božského Srdca Ježišovho, sv. Jozefa a sv. Antona. V kostole sa nachádza aj socha luxemburskej Panny Márie, ktorú darovali kostolu luxemburskí biskupi. Nájdeme tu aj obraz Panny Márie Czenstochowskej, ktorú údajne daroval kostolu poľský spisovateľ Henrich Sienkiewicz.

Vo veži chrámu sa nachádza vzácny zvon z roku 1887 s nápisom v maďarčine: Zvon odliali synovia Frigyesa Setenhofera v Soporni na Božiu slávu. Tvon dali vyhotoviť občania Trenčianskych Teplíc v roku 1887. V roku 2014 rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky bol zvon vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

 

 

RELIKVIE

V našom chráme sa nachádzajú relikvie sv. Štefana Uhorského, kráľa, patróna kostola a farnosti, sv. Jána Pavla II. a sv. Júdu Tadeáša.

Sv. Štefan Uhorský, kráľ, patrón chrámu a farnosti

Sv. Štefan, uhorský kráľ a patrón našej farnosti a nášho chrámu má liturgický sviatok 16. augusta.

Jeho relikviu sme dostali ako dar od nášho diecézneho biskupa J. ex. Mons Viliama Judáka, ktorý ich získal od arcibiskupa Petra kardinála Erdő, maďarského prímasa a arcibiskupa ostrihomsko-budapeštianskeho, dňa 11. decembra 2013. Do nášho chrámu boli uložené na jar v roku 2014.

 relikvie                                                                   relikvie3

 Modlitba:

Bože, Ty si povolal svätého kráľa Štefana, aby vo svojej krajine šíril kresťanskú vieru; prosíme Ťa, daj, nech v ňom má Tvoja cirkev tiež mocného ochrancu v nebi. Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

 

Sv. Ján Pavol II.

Svätý Ján Pavol II. má liturgický sviatok 22. októbra.

V nedeľu 17. mája 2015 sme prijali z rúk vdp. Pavla Kubaniho, kanonika Krakovskej arcidiecézy, relikvie sv. Jána Pavla II., ktoré našej farnosti daroval krakovský arcibiskup Stanislaw kardinál Dziwisz. Tieto relikvie sú umiestnené v našom kostole na bočnom oltári pri seoche Fatimskej Panny Márie.

relikvie4

 Pôvod relikvii krvi sv. Jána Pavla II.

Malá ampulka naplnená krvou sv. Jána Pavla II. je relikviou vloženou do vzácneho relikviára, ktorý bol vystavený k osobnému ucteniu veriacich pri príležitosti blahorečenia ctihodného pápeža. Mimoriadne vzácny relikviár dal špeciálne na túto príležitosť vyhotoviť Úrad liturgických slávení Svätého Otca. 

Podľa kardinála S. Dziwisza relikvia pochádza zo dňa 2. apríla 2005 - teda zo dňa smrti pápeža Jána Pavla II. Lekár vtedy kvôli krvným testom odobral pápežovu krv, ktorá mala byť k dispozícii pre Transfuziologické centrum Nemocnice Bambino Gesú pre prípad potreby krvnej transfúzie pre pápeža. Prof. Isacchi, primár tohto nemocničného centra v tom čase zodpovedal za túto službu pre pápeža.

Transfúzia však nebola potrebná a táto krv bola uložená do štyroch malých nádob. Dve z nich boli odovzdané osobnému tajomníkovi Jána Pavla II. kardinálovi Dziwiszovi a ďalšie dve zostali v Nemocnici Bambino Gesú v opatere rehoľných sestier pracujúcich v tejto nemocnici. Pri príležitosti blahorečenia boli tieto dve nádoby s krvou umiestnené do dvoch relikviárov. Prvá z nich bola vystavená k ucteniu veriacich pri príležitosti slávnosti blahorečenia dňa 1. mája, a potom bola uložená do tzv. „Sacraria“, ktoré má na starosti Úrad liturgických slávení Svätého Otca, a v ktorom sa uchovávajú aj ďalšie dôležité relikvie. Druhý relikviár s pápežovou krvou bol vrátený späť do Nemocnice Bambino Gesú. Krv je tekutá, čo sa vysvetľuje prítomnosťou antikoagulačnej látky, ktorá bola prítomná v skúmavke v čase odberu.

     "On nás neopustil" - hovorí kardinál Dziwis. "Cítime Jeho prítomnosť. Na Jeho príhovor dostávame mnohé milosti. Krv hovorí najhlasnejšie. Je nemý svedok lásky milovaného Sv. Otca Jána Pavla II. Nemý svedok ľudskej zloby a zázračného zásahu z neba."

 

Sv. Júda Tadeáš

relikvie1Svätý Júda Tadeáš má liturgický sviatok 28. októbra.

Jeho relikvia bola uložená v našom chráme dňa 21. mája 2012 počas slávnostnej svätej omše. Na Slovensku sa svätý Júda Tadeáš vzýva ako pomocník v mimoriadne ťažkých situáciách.

Modlitba: Svätý Júda Tadeáš, príbuzný Ježiša Krista, slávny apoštol a mučeník, ty sa skvieš čnosťami a zázrakmi, si verným a rýchlym pomocníkom všetkých, ktorí ťa ctia a dôverujú v teba vo svojich trápeniach. Hľa, s dôverou prichádzam k tebe a s najväčšou vrúcnosťou ťa prosím, pomáhaj mi svojím mocným orodovaním v mojej úzkosti. Veď Pán Boh ti dal tú výhodu, že mimoriadne pomáhaš tým, čo sa už zriekli všetkej zemskej nádeje. Zhliadni na mňa z neba a pomáhaj mi v tomto mojom trápení. Prosím ťa, neopusť ma v mojom biednom stave. Dokáž aj na mne, aké vzácne je u Boha tvoje orodovanie. Za tvoju pomoc budem ti po celý svoj život povďačný. Od tejto chvíle budem ťa ctiť ako svojho zvláštneho patróna a podľa možnosti rozširovať úctu k tebe. Amen.

relikvie2