Sviatosť zmierenia

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

spovedSvätú spoveď si možno vykonať:
  • každý deň pol hodinu pred sv. omšou okrem nedele.
  • v prvopiatkovom týždni podľa oznamov z predchádzajúcej nedele.

Hlavné časti sviatosti zmierenia:
  1. Spytovanie svedomia
  2. Vyznanie hriechov - úprimné, úplné, jasné
  3. Dokonalá ľútost
  4. Predsavzatie polepšiť sa s pomocou Pánovej milosti
  5. Zadosťučinenie

Najdôležitejšia je ľútosť.
 

ROZHOVOR s kňazom - kedykoľvek po vzájomnej dohode.