Reportáže TTTV - 2021

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Reportáže týkajúce sa farnosti vo vysielaní Televízie Trenčianske Teplice za rok 2021