Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

NEDEĽA 22.04.2018 - 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (+ Alexander, Július, Pavol)

10:00 - Sv. omša (K 40. výr. sobáša Emílie a Jozefa Kery)

19:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

Pondelok 23.04.2018 - Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Helenu s poďakovaním za ochranu Ducha  Svätého  a za šťastný návrat)

 

Utorok 24.04.2018 - Sv. Juraja, mučeníka - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+vdp. Anton Hrebík)

 

Streda 25.04.2018 - Sv. Marka, evanjelistu - sviatok

07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Mareka)

 

Štvrtok 26.04.2018 - Zo dňa vo veľkonočnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Pavol Koníček)

 

Piatok 27.04.2018 - Zo dňa vo veľkonočnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Pavol, Ján, Anton Krajčí)

 

 

Sobota - 28.04.2018 - Zo dňa vo veľkonočnom období

07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a ochranu a dary Ducha Svätého pre Pavla s rodinou)

 

NEDEĽA 29.04.2018 - 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Masarykovú a Krpelanovú)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Katarína a Vojtech Bitarovský a ich + dcéra Katarína)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie