Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 24. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 16.09.2018 - 24. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ rodina)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Sylvia Velišová)

 

Pondelok 17.09.2018 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Ladislav Dedík, + Vladimír Országh)

 

Utorok 18. 09.2018 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Mária a Ľudovít Krajčí a ich + deti)

 

Streda 19.09.2018 - Zo dňa

07:00 - Sv. omša (Za Božiu požehnanie a dary Ducha Svätého pre syna Pavla s rodinou)

 

Štvrtok 20.09.2018 - Sv. kórejských mučeníkov - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a zdravie pre mamu Brigitu k 80. nar. a syna Marka k 25. nar.)

 

Piatok 21.09.2018 - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Sandru a Filipa)

 

Sobota - 22.09.2018 - Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka - spomienka

07:00 - Sv. omša (Na úmysel)

15:00 - Sv. omša (Sobášna: Martin Partl a Martina Vlčáková)

 

NEDEĽA 23.09.2018 - 25. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Vdp. farár Anton Hrebík)

10:00 - Sv. omša (Poďakovanie za úrodu)

19:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Helenu)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie