Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

HRozpis sv. omší na 2. ADVENTNÚ NEDEĽU

NEDEĽA 09.12.2018 - 2. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (+ Jozef Sabol)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Stanislav)

 

Pondelok 10.12.2018 - Zo dňa v adventnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Ján, Alžbeta Blichár a + Ján a Mária Sabol)

 

Utorok 11.12.2018 - Zo dňa v adventnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Marietu s rodinou)

 

Streda 12.12.2018 - Zo dňa v adventom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Magdalénu k 70. narodeninám)

Štvrtok 13.12.2018 - Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

17:30 - Sviatosť zmnierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie Božie požehnanie pre Ľudmilu s rodinou)

 

Piatok 14.12.2018 - Sv. Jána z Kríža, kňaza - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia 

18:00 - Sv. omša (+ Františka, Ignác, Vincencia a Vavrinec)

 

Sobota - 15.12.2018 - Zo dňa v adventnom období

07:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

NEDEĽA 16.12.2018 - 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (+ Mária a Anton Varček)

10:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pre Milana)

19:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre deti z rodiny Strieškovej)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie