Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 6. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 17.02.2019 - 6. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Anna Drusová)

10:00 - Sv. omša (+Anton Stiksa)

19:00 - Sv. omša (+Anna a Milan)

 

Pondelok 18.02.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmnierenia

18:00 - Sv. omša(Za birmovnú mamu Miroslavu - za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého)

Utorok 19.02.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmnierenia

18:00 - Sv. omša (+ rodičia - Vlasta a Pavol Benčo)

Streda 20.02.2019 - Zo dňa

06:30 - Sviatosť zmnierenia

07:00 - Sv. omša (+ Veronika, Imrich,Veronika)

Štvrtok 21.02.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmnierenia

18:00 - Sv. omša (Za Sandru - za obrátenie, uzdravenie a dary Ducha Sv.)

 

Piatok 22.02.2019 - Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Júlia a Jozef Baláž)

 

Sobota 23.02.2019 - Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka

07:00 - Sv. omša (K 60. narodeninám Jozefa Chlebanu)

 

NEDEĽA 24.02.2019 - 7. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (K narodeninám Jaroslava Sopčáka)

10:00 - Sv. omša (Za uzdravenie Ivanu a Mareka)

19:00 - Sv. omša (+ Anna a Teodor Naď a + Ján Zuber)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie