Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 16. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

21.07.2024 NEDEĽA - 16. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Za Bož. pož. pre Antóniu k 90. narodeninám)
10:00 - Sv. omša (Za farnosť)
19:00 - Sv. omša (+Monika)
 
22.07.2024 Pondelok - Sv. Márie Magdalény - sviatok
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+manželia Jozef a Miroslava a +zať Miroslav)
 
23.07.2024 Utorok - Sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky Európy - sviatok
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za nenarodené dieťa)
 
24.07.2024 Streda - Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza - spomienka
07:00 - Sviatosť zmierenia
07:30 - Sv. omša (+Jolana)
 
25.07.2024 Štvrtok - Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
08:00 - Celodenná adorácia v bočnom oratóriu
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Jaroslav)
 
26.07.2024 Piatok - Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Bož. pož. pre Annu)
 
 
27.07.2024 Sobota - Sv. Gorazda a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
07:30 - Sv. omša (+učiteľ Vincent a jeho +manželka)
 
28.07.2024 NEDEĽA - 17. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Za zdr. a Bož. pož. pre Veroniku Šimkovú a celú jej rodinu)
10:00 - Sv. omša (Za farnosť a za 50. rokov manželstva pre Alenu a Vladislava Rehákových)
19:00 - Sv. omša (+Jozef a +Dana)