Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 19. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
Dňa 17. júna 2020 KBS rozhodla že: "Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.
 
Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.
 
Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života."
 
Sobota 08.08.2020 - Sv. Dominika, kňaza - spomienka
06:30 - Sviatosť zmierenia
07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Romana, Danielu a Janu s deťmi)
 
NEDEĽA 09.08.2020 - 19. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Za Božie požehn. pre rodinu Alžbety a Františka Kubíčkových)
10:00 - Sv. omša (+ Amália Janíková - 5. výr.)
19:00 - Sv. omša (Za farníkov)
 
Pondelok 10.08.2020 - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Ján a rodičia)
 
Utorok 11.08.2020 - Sv. Kláry, panny - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Pavlína a Ignác)
 
Streda 12.08.2020 - Zo dňa
06:30 - Sviatosť zmierenia
07:00 - Sv. omša (Za zdravie pre Petra, Stephana a Eliasa)
 
Štvrtok 13.08.2020 - Zo dňa
17:30 - Fatimská pobožnosť a po nej sv. omša (K meninám Ľubomíra Sopčáka)
 
Piatok 14.08.2020 - Sv. Maximiliána Máriu Kolbého, kňaza a mučeníka
06:30 - Sviatosť zmierenia
07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Beatu a Václava s rodinou)
 
Sobota 15.08.2020 - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE - slávnosť a prikázaný sviatok
08:00 - Sv. omša (K 55. výročiu sobáša Marty a Tibora)
10:00 - Sv. omša (K 21. výročiu sobáša Dariny a Petra)
 
NEDEĽA 16.08.2020 - SV. ŠTEFANA, UHORSKÉHO KRÁĽA - hodová slávnosť - 20. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (+rodičia, brat a sestra)
10:00 - Sv. omša (Hodová na príhovor patróna farnosti sv. Štefana uhorského)
19:00 - Sv. omša (Za farníkov)
 
 
MODLITBA
 
Sedembolestná Pann Mária, Patrónka Slovenska,
prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu.
Vypros uzdravenie chorým,
ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú
a odvráť šírenie choroby.
Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!
 
AMEN.