Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 2. ADVENTNÚ NEDEĽU.

NEDEĽA 08.12.2019 - 2. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (+ Helena a Anton Tomášek)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (+ manžel a otec Ján Grman)

19:00 - Sv. omša (Poďakovanie za 30. rokov manželstva)

 

Pondelok 09.12.2019 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť

06:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za farníkov)

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Adama)

 

Utorok 10.12.2019 - Zo dňa v adventnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (K 80. narodeninám Jozefíny Novánskej)

 

Streda 11.12.2019 - Zo dňa v adventnom období

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ rodičia: Juraj a Rozália, Jozefína a ich zosnulé deti)

 

Štvrtok 12.12.2019 - Zo dňa v adventnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Melánia a Leopold Bajtkovský)

 

Piatok 13.12.2019 - Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Anna, Peter, Jozef Jantošovič)

 

Sobota 14.12.2019 - Sv. Jána u Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (Na úmysly rodiny Mišurovej a Šandríkovej)

 

NEDEĽA 15.12.2019 - 3. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (+ Mária a Anton Varček)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (K narodeninám Milana Kormoša)

19:00 - Sv. omša (Za duchovného otca Mikuláša)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie