Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 1. PÔSTNU NEDEĽU

NEDEĽA 18.02.2018 - 1. PÔSTNA NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (+ Otília a Vojtech, Vojtech a Juraj)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

15:00 - Krížová cesta

19:00 - Sv. omša (+ Gabriela)

 

Pondelok 19.02.2018 - Zo dňa v pôstnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Františka Hudáková)

 

Utorok 20.02.2018 - Zo dňa v pôstnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Štefan Ježik a + rodičia)

 

Streda 21.02.2018 - Zo dňa v pôstnom období

07:00 - Sv. omša (Na úmysel)

 

Štvrtok 22.02.2018 - Katedra sv. Petra - sviatok

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ duše v očistci)

 

Piatok 23.02.2018 - Zo dňa v pôstnom období

17:15 - Krížová cesta

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božiu pomoc pre synov Frederika a Filipa)

 

Sobota 23.02.2018 - Zo dňa v pôstnom období

09:00 - Sv. omša (K narodeninám Jaroslava Sopčáka)

 

NEDEĽA 24.02.2018 - 2. PÔSTNA NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (+ Vdp. farár Anton Hrebík)

10:00 - Sv. omša (+ Valéria a Ondrej a ich + rodičia Paulína a Ján, Alžbeta a Ján)

15:00 - Krížová cesta

19:00 - Sv. omša (+ Za farníkov)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie