Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 32. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 19.11. 2017 - 33. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Adriana Moravčíková)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Peter Bajzik - 2. výr.)

 

Pondelok 20.11. 2017 - Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre - sviatok

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Anny)

 

Utorok 21.11. 2017 - Obetovanie Panny Márie - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za uzdravenie kňaza Ignáca)

 

Streda 22.11.2017 - Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Na úmysel hudobných zborov našej farnosti)

 

Štvrtok 23.11.2017 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Michal, Ján, Františka)

 

Piatok 24.11.2017 - Sv. vietnamských mučeníkov - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Kopilcovú)

 

Sobota 25.11. 2017 - Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice - spomienka

07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Katarínu)

 

NEDEĽA 26.11. 2017 - SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

08:00 - Sv. omša (+ Elena a Ján Kravský)

10:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Kebískovú a za uzdravenie syna Dalibora)

19:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie