Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 7. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 23.02.2020 - 7. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (Za dary Ducha Sv. pre syna Jaroslava)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Mária a Vincent a + sestra Ľubica)

 

Pondelok 24.02.2020 - Zo dňa

17:00 - Odprosujúca pobožnosť

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za ochranu Panny Márie Kráľovnej rodiny pre novomanželov Miroslavu a Martina) 

 

Utorok 25.02.2020 - Zo dňa

17:00 - Odprosujúca pobožnosť

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ rodičia Agnesa a Pavol)

Streda 26.02.2020 - POPOLCOVÁ STREDA

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ Jozef a Pavol)

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Anna Teodor Nagy)

 

Štvrtok 27.02.2020 - Zo dňa v pôstnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu syna Samuela)

 

Piatok 28.02.2020 - Zo dňa v pôstnom období

17:15 - Krížová cesta

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie, zdravie a ochranu Panny Márie pre syna Michala s rodinou)

 

Sobota 29.02.2020 - Zo dňa v pôstnom období

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ Božena)


NEDEĽA 01.03.2020 - 1. PÔSTNA NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (K výročiu manželstva Kataríny a Vladimíra)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Na úmysel členiek pohrebného spevokolu "Nádej")

15:00 - Krížová cesta spojená s Hodinou milosrdenstva

19:00 - Sv. omša (+ Anton Stiksa)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie