Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 21. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 25.08.2019 - 21. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Gabrielu a Milana)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (Za odpustenie hriechov v rodinách)

 

Pondelok 26.08.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+Svokor Ján)

 

Utorok 27.08.2019 - Sv. Moniky - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (K 48. výr. sobáša Evy a Jána Valentínových)

 

Streda 28.08.2019 - Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre naše rodiny)

 

Štvrtok 29.08.2019 - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Emília, Viliam a + syn Jozef)

 

Piatok 30.08.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ rodina Pšenáková, Straková a Minaríková)

 

Sobota 31.08.2019 - O preblahoslavenej Panny Márie

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ Mária Ptašinská)

 

NEDEĽA 01.09.2019 - 22. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Valéria, Jozef, Anna, Ignác, Jozef, Valéria)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Malá Anya ma jeden rok - ďakujeme Bohu za ňu)

15:00 - Hodina milosrdenstva

19:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie