Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 29. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 20.10.2019 - 29. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (Za Božiu pomoc pre rodinu Hrnčiarovú, Dienerovú a Petra)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (+ Imrich Bederka, + Ľudovít Orich)

19:00 - Sv. omša (+ Ján Zuber, + Jozef Nagy a + rodičia z oboch strán)

 

Pondelok 21.10.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry a ich rodiny)

 

Utorok 22.10.2019 - Sv. Jána Pavla II., pápeža - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Štefan, + rodičia a + svokrovci)

 

Streda 23.10.2019 - Zo dňa

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ Jolana Vranková)

 

Štvrtok 24.10.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Júlia a Vasil  Andrejko, + Anna Eduard Pavlík)

 

Piatok 25.10.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Marietu, vnukov a pravnukov)

 

Sobota 26.10.2019 - O preblahoslavenej Panny Márie

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Žitníkovú a Michalíkovú s poďakovaním za 50. rokov manželstva Valérie a Jiřiho)

 

NEDEĽA 27.10.2019 - 30. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (Za farníkov)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Agnesu)

19:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre Antona Peciara ml.)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie