Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 16. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 23.07. 2017 - 16. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Sandru a jej syna Filipa)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Miroslav Haitl - 1. výr.)

 

Pondelok 24.07. 2017 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Vladimír Országh)

 

Utorok 25.07. 2017 - Sv. Jakuba, apoštola

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána Hošu s rodinou)

 

Streda 26.07.2017 - Sv. Joachima a Anny

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (K meninám Anny - za Božie požehnanie a opateru  Panny Márie a Jej matky sv. Anny)

 

Štvrtok 27.07.2017 - Sv. Gorazda a spol. 

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Peter Guričan)

 

Piatok 28.07. 2017 - Zo dňa 

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (K 45. výročiu sobáša Anny a Juliána)

Sobota 29.07. 2017 - Sv. Marty

07:00 - Sv. omša (Za božie požehnanie pre rodičov Agnesu a Antona)

 

NEDEĽA 30.07. 2017 - 17. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Rastislava s rodinou)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (+ Jozef Poševka a + rodičia Helena a Jozef)