Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 17. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
25.07.2021 NEDEĽA - 17. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - sv. omša (+Mária a Anton Varček)
10:00 - sv. omša (Za farníkov)
19:00 - sv. omša (Na úmysel)
 
26.07.2021 Pondelok - sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Vránkovú - k meninám)
 
27.07.2021 Utorok - sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre Anny)
 
28.07.2021 Streda - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+Šarlota a Ladislav Šandor)
 
29.07.2021 Štvrtok - sv. Marty, Márií a Lazára - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+Peter Guričan)
 
30.07.2021 Piatok - bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+Jaroslav)
 
31.07.2021 Sobota - sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
08:00 - sv. omša (Za Božie milosrdenstvo)
 
01.08.2021 NEDEĽA - 18. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - sv. omša (Ďakovná sv. omša od rodiny Rehákovej)
10:00 - sv. omša (Za B. požehnanie pre Barboru s rodinou)
15:00 - Hodina milosrdenstva
19:00 - sv. omša (Za farníkov)