Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 4. PÔSTNU NEDEĽU

NEDEĽA 26.03. 2017 - 4. PÔSTNA NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Marka a jeho rodičov)

10:00 - Sv. omša (+ Marta Bližniaková - 1. výr.)

15:00 - Krížová cesta - modlitby matiek

19:00 - Sv. omša (Za dary Božej milosti pre dcéru Ivanu - nech ju posilnia dary Ducha Svätého)

 

Pondelok 27.03. 2017 - Zo dňa v pôstnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Júlia a Cyril)

 

Utorok 28.03. 2017 - Zo dňa v pôstnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a dar viery pre Petra)

 

Streda 29.03. 2017 - Zo dňa v pôstnom období

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ Mária Liptáková)

 

Štvrtok 30.03. 2017 - Zo dňa v pôstnom období

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre otca Mikuláša)

 

Piatok 31.03. 2017 - Zo dňa v pôstnom období

17:15 - Krížová cesta - Modlitby matiek

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ rodičia a + brat)

 

Piatok 01.04. 2017 - Zo dňa v pôstnom období

07:00 - Sv. omša (Na úmysel Ružencového bratstva)

NEDEĽA 02.04. 2017 - 5. PÔSTNA NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (Za farníkov)

10:00 - Sv. omša (+ Jozef Šipoš a jeho + syn Jozef)

15:00 - Krížová cesta - modlitby matiek

19:00 - Sv. omša (+ Eleonóra a Jozef Magdolen)