Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU - nedeľu Božieho milosrdenstva
Nové opatrenia týkaúce sa slávenia bohoslužieb:
- od 1.1.2021 sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb
- kňazovi môže pomáhať nevyhnutná asistencia
- krsty, sobáše, pohreby povolené - max. 6 ľudí
- chrámy môžu byť otvorené ale nesmú sa organizovať hromadné podujatia
- stále je v platnosti všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách
Všetky potrebné info nájdete tu!
 
BOHOSLUŽBY V NAŠEJ FARNOSTI
 
11.04.2021 NEDEĽA - 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
10:00 - Sv. omša (+Oľga Fitošová) - PRIAMY PRENOS
 
12.04.2021 Pondelok - Zo dňa vo veľkonočnom období
Sv. omša (Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra)
 
13.04.2021 Utorok - Zo dňa vo veľkonočnom období
Sv. omša (+ rodičia Terézia a Jozef Valach)
 
14.04.2021 Streda - Zo dňa vo veľkonočnom období
Sv. omša (+Juraj Witczak)
 
15.04.2021 Štvrtok - Zo dňa vo veľkonočnom období
Sv. omša (+ Jozef a Žofia - aby Božie Milosrdenstvo bolo na spásu ich duši)
 
16.04.2021 Piatok - Zo dňa vo veľkonočnom období
Sv. omša (Za Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre Vierku a jej rodinu)
 
17.04.2021 Sobota - Zo dňa vo veľkonočnom období
Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Martu a Jozefa)
 
18.04.2021 NEDEĽA - 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:00 - Sv. omša (K 50. narodeninám Zdenky Mutňanskej) - PRIAMY PRENOS
 
 
Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha;
daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.