Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 24. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 17.09. 2017 - 24. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ krstní rodičia Krámerovi)

10:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Gajdošíkovú)

19:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

Pondelok 18.09. 2017 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Pavol Koníček)

 

Pondelok 19.09. 2017 - Zo dňa 

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za osvietenie rozumu a pomoc pri skúške pre Matúša)

 

Streda 20.09.2017 - sv. kórejských mučeníkov - spomienka

07:00 - Sv. omša (+ Andrej a Stanislav Gurčík)

 

Štvrtok 21.09.2017 - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Margita Ronová - Lešková)

 

Piatok 22.09.2017 - Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Veronika, Viktor, Bohuslav) 

Sobota 23.09. 2017 - Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka

07:00 - Sv. omša (Na úmysel rodiny Ondikovej)

 

NEDEĽA 24.09. 2017 - 25. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Marián Moško - 15. výr.)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov - ďakovná za úrodu)

19:00 - Sv. omša (+ Dušan Krištof a jeho + rodičia)