Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na NEDEĽU PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

NEDEĽA 21.04.2019 - NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

08:00 - Sv. omša (Za Božiu pomoc pre rodinu Kopinovú)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Teréziu, Zuzanu a Edmunda)

19:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

Pondelok 22.04.2019 - Veľkonočná oktáva

08:00 - Sv. omša(+Vojtech)

10:00 - Sv. omša(+ Teodor a Vojtech)

 

Utorok 23.04.2019 - Veľkonočná oktáva

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého Pre rodinu Marekovú a Bližňákovú)

 

Streda 24.04.2019 - Veľkonočná oktáva

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Helenu)

 

Štvrtok 25.04.2019 - Veľkonočná oktáva

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Adelku a Rudka s rodinou)

 

Piatok 26.04.2019 - Veľkonočná oktáva

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ brat Ján)

 

Sobota 27.04.2019 - Veľkonočná oktáva

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Veroniku)

 

NEDEĽA 28.04.2019 - 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

08:00 - Sv. omša (+ Helena - 5. výr. a Anton Tomášek)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dedíkovú)

19:00 - Sv. omša (+ Melánia a Leopold Bajtkovský)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie