Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 2. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
Nové opatrenia týkaúce sa slávenia bohoslužieb:
- od 1.1.2021 sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb
- kňazovi môže pomáhať nevyhnutná asistencia, max. 6 ľudí vrátane kňaza
- krsty, sobáše, pohreby povolené - max. 6 ľudí
- chrámy môžu byť otvorené ale nesmú sa organizovať hromadné podujatia
- stále je v platnosti všeobecný dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách
Všetky potrebné info nájdete tu!
 
BOHOSLUŽBY V NAŠEJ FARNOSTI
 
24.01.2021 NEDEĽA - 3. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK" - NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
10:00 - Sv. omša (Za farníkov) - PRIAMY PRENOS
 
 
25.01.2021 Pondelok - Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Sv. omša (Na úmysel otca biskupa)
 
 
26.01.2021 Utorok - Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Sv. omša (Na úmysel otca biskupa)
 
 
27.01.2021 Streda - Zo dňa
Sv. omša (Na úmysel otca biskupa)
 
 
28.01.2021 Štvrtok - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sv. omša (Na úmysel otca biskupa)
 
 
29.01.2021 Piatok - Zo dňa
Sv. omša (Za B. požehnanie a dar viery pre Miroslava)
 
 
30.01.2021 Sobota - Panny Márie v sobotu
Sv. omša (Na úmysel otca biskupa)
 
 
31.01.2021 NEDEĽA - 4. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
10:00 - Sv. omša (Za farníkov) - PRIAMY PRENOS
 

 

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha;
daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.