Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

HRozpis sv. omší na 32. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

NEDEĽA 11.11.2018 - 32. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Helena a Ján)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Brnovú)

 

Pondelok 12.11.2018 - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za trpezlivosť a dary Ducha Sv. - za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Veroniky a Ferdinanda Galkových)

 

Utorok 13.11.2018 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Aurel Kubalka, jeho + rodičia a + starí rodičia)

 

Streda 14.11.2018 - Zo dňa

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ Michal - 2. výr. , + rodičia z oboch strán)

Štvrtok 15.11.2018 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmnierenia

18:00 - Sv. omša (+ Ružena a Dezider Barus, + starí rodičia z oboch strán)

 

Piatok 16.11.2018 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia 

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Brnovú)

 

Sobota - 17.11.2018 - Sv. Alžbety Uhorskej - spomienka

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ Jozef Kadáčik)


NEDEĽA 18.11.2018 - 33. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Amália a Karol, + Marta)

10:00 - Sv. omša (K 70. narodeninám Márie Dedikovej)

19:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie