Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

NEDEĽA 16.06.2019 - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE - slávnosť

08:00 - Sv. omša (Za obrátenie vnúčeniec)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (Za Božie požehn. pre Moniku a Ladislava Miklošových)

19:00 - Sv. omša (+ Otília a Alojz Bojda a zomrelé sestry i zomrelí bratia)

 

Pondelok 17.06.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Adela, Štefan, Elena, Jurko, Paľko)

 

Utorok 18.06.2019 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Štefánia, Vincent, Božena, Milan, Božena)

 

Streda 19.06.2019 - Zo dňa

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (+ František, Vilma a ich deti)

 

Štvrtok 20.06.2019 - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI - prikázaný sviatok

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Annu)

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za farníkov) - po sv. omši Eucharistická procesia cez mesto

 

Piatok 21.06.2019 - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (K 55. výročiu sobáša Márie a Petra)

 

Sobota 22.06.2019 - O preblahoslavenej Panny Márie

07:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Alojza k 50. výročiu sobáša)

 

NEDEĽA 23.06.2019 - 12. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Štefánia Marušincová)

Tichá adorácia

10:00 - Sv. omša (+ Mária a Juraj Kormoš a + dcéra Emília)

19:00 - Sv. omša (+Ján)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie