Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na 29. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
17.10.2021 NEDEĽA - 29. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - sv. omša (+Mária Hrebíčková)
10:00 - sv. omša (+Eva Belková)
19:00 - sv. omša(Za farníkov)
 
18.10.2021 Pondelok - Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+ rodičia z oboch strán - Lubinákovi a Lisyovi)
 
19.10.2021 Utorok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (K narodeninám Andrei)
 
20.10.2021 Streda - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (K narodeninám Andrei)
 
21.10.2021 Štvrtok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (+Alojz Marko - po pohrebe)
 
22.10.2021 Piatok - Sv. Jána Pavla II., pápeža - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - sv. omša (Za Božie požehnanie pre Alojziu)
 
23.10.2021 Sobota - Panny Márie v sobotu
08:00 - sv. omša (+Jolana Vranková)
 
24.10.2021 NEDEĽA - 30. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - sv. omša (+Anna a Jozef Jantošovič)
10:00 - sv. omša (+Kamil Lipták)
19:00 - sv. omša (Za farníkov)