Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

NEDEĽA 28.05. 2017 - 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 - Sv. omša (Za uzdravenie Jany Horečnej)

10:00 - Sv. omša (Za farníkov)

19:00 - Sv. omša (Na úmysel)

 

Pondelok 29.05. 2017 - Zo dňa vo veľkonočnom období

16:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za tých, ktorí putujú k Panne Márii - Kráľovnej Pokoja)

 

Utorok 30.05. 2017 - Zo dňa vo veľkonočnom období

09:30-11:00 - Sviatosť zmierenia

16:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie Milosrdenstvo pre zosnulého Františka)

 

Streda 31.05. 2017 - Zo dňa vo veľkonočmom období

06:30 - Sviatosť zmierenia

07:00 - Sv. omša (Za Helenu a jej rodinu)

18:00 - Mariánska pobožnosť pri jaskyni Lurdskej Panny Márie pod Machnáčom

 

Štvrtok 01.06.2017 - Sv. Justína, mučeníka

09:30-11:00 - Sviatosť zmierenia

16:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie a zdravie pre Miroslava a Janku a ich rodičov)

 

Piatok 02.05. 2017 - Zo dňa vo veľkonočnom období

16:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Ján Kamenec, + Vladislav Lazový)

18:35 - prvopiatková adorácia

Sobota 03.06. 2017 - Sv. ugandských mučeníkov

07:00 - Sv. omša (Na úmysel Ružencového bratstva)

 

NEDEĽA 04.06. 2017 - NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

08:00 - Sv. omša (Za uzdravenie Eriky)

10:00 - Sv. omša (Na úmysel Jitky a Júlie)

12:00 - Požehnanie nového kríža na Zelenej Žabe

15:00 - Hodina milosrdenstva

19:00 - Sv. omša (Za farníkov)