Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Rozpis sv. omší na 15. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK" 

NEDEĽA 15.07.2018 - 15. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (+ Mária a Ján Baco a ich synovia + Emil a Jozef)

10:00 - Sv. omša (+ Gizela a Alojz)

19:00 - Sv. omša (Za farníkov)

 

Pondelok 16.07.2018 - Panny Márie Karmelskej - spomienka

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre Pavla a jeho rodinu)

 

Utorok 17.07.2018 - Sv. Andreja Svorada a Benedikta - patrónov diecézy - sviatok

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Na narodeninám Márie a Martina)

 

Streda 18.07.2018 - Zo dňa

07:00 - Sv. omša (+ František Filip - 1. výr.)

 

Štvrtok 19.07.2018 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (+ Vlasta a Vladimír Krajčí)

 

Piatok 20.07.2018 - Zo dňa

17:30 - Sviatosť zmierenia

18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre Dagmár a jej rodinu - k narodeninám)

 

Sobota - 21.07.2018 - Preblahoslavenej Panny Márie

07:00 - Sv. omša (+ Paulína a Alojz Krajčí)

15:00 - Sv. omša (Sobášna: Šmondrk Patrik a Vachová Zuzana)

NEDEĽA 22.07.2018 - 16. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"

08:00 - Sv. omša (Za farníkov)

10:00 - Sv. omša (+ Vladimír Országh - k meninám)

19:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Metoda Greguša a pre rodinu Privitzerovú)

 

ZARIADENIE PRE SIENIOROV HUBERTUS n. o.

V Zariadení pre seniorov Hubertus je pravidelne poskytovaná duchovná starostlivosť:

Sv. omša - väčšinou každú sobotu o 14:30 hod. a príležitostne aj v niektoré sviatky

Sviatosť zmierenia - na prvý piatok v mesiaci

Sviatosť pomazania chorých - vždy na požiadanie