Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária.

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Úmyslí sv. omší v našej farnosti sú slúžené v termínoch, ktoré boli dohodnuté. Sv. omše sú bez prítomnosti veriacich. Zvony na našom kostole zvonia tak ako doteraz - nech je to pre nás povzbudením, že sme spoločenstvo veriacich. V týchto okamihoch pamätajme v modlitbách na seba, našich blízkych a všetkých bratov a sestry aby tieto ťažké časy pominuly a opäť sa mohli stretnúť pri Pánovom oltári. 

Kostol bude počas dňa až do stredy Veľkého týždňa vrátane sprístupnený tak ako doteraz - otvorená predsieň kostola a bočné oratórium. Počas trojdnia - Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota do 14:00 hod. a Veľkonočná nedeľa od 12:00 hod. bude otvorené len oratórium.

Na Kvetnú nedeľu medzi 9:00 - 10:00 hod a v pondelok, utorok a stredu medzi 17:00 a 18:00 bude v kostole k dispozícií kňaz - bude možnosť v súrnom prípade pristúpiť individuálne k sv. spovedi a individuálne, jednotlivcom bude udelené aj sv. prijímanie. Vždy je možnosť obrátiť sa na p. farára telefonicky alebo e-mailom. Taktiež vás všetkých dôrazne žiadame aby ste rešpektovali zákaz zhromažďovania a keď aj prídete do chrámu a bolo by tam viac ľudí tak počkajte chvíľu pokiaľ niekto odíde. Buďme príkladom pre ostatných a konajme zodpovedne. 

Pohreby, krsty a sviatosť pomazania chorých - treba dohodnúť s kňazom buď telefonicky alebo osobne.

Biskupi veriacich prosia: "Kto je zdravý, príjmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstného obdobia: urobme to podľa striktbých pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie." Biskupi zostávajú s vami duchovne spojení a všetkým posielajú svoje požehnanie.

ÚMYSLI SV. OMŠÍ

05.04.2020 - Nedeľa - +Júlia a Izidor Bulejko - bez účasti veriacich

06.04.2020 - Pondelok - Za Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre rodinu Sirotnú - bez účasti veriacich

07.04.2020 - Utorok - +Emil Vaško - bez účasti veriacich

08.04.2020 - Streda - +Terézia a Ondrej Šanko - bez účasti veriacich

09.04.2020 - Zelený štvrtok - 17:00 hod. - Ďakovná - bez účasti veriacich

10.04.2020 - Veľký piatok - 15:00 hod. obrady Veľkého piatka - bez účasti veriacich

11.04.2020 - Biela sobota - 17:00 hod. Veľkonočná vigília - za farníkov - bez účasti veriacich

12.04.2020 - Nedeľa - 10:00 hod. - +Oľga Fitošová - bez účasti veriacich - PRIAMY PRENOS CEZ WEB A FACEBOOK

MODLITBA:

Modlíme sa spolu so Svätým Otcom, biskupmi celého sveta a predstaviteľmi náboženským komunít modlitbu, ktorú sa modlili 25. marca na celom svete:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet
ako lekára duší a tiel,
pohliadni na svoje deti,
ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
v mnohých oblastiach Európy a sveta
obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
osloboď nás od choroby a strachu.
Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
Posilňuj a odmeň našich lekárov,
sestry a dobrovoľníkov,
daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky,
ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!