Bohoslužby

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Rozpis bohoslužieb na  25. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"
24.09.2023 NEDEĽA - 25. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (Za spoločenstvo Modlitby Matiek)
10:00 - Sv. omša (Za Martinu a Martina Partlových - 5. výročie sobáša)
18:00 - Modlitby matiek
19:00 - Sv. omša (Za poďakovanie a Božie požehnanie pre Agnesu)
 
25.09.2023 Pondelok - Zo dňa
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov, deti a vnúčatá)
 
26.09.2023 Utorok - Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - spomienka
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Edita Tomková)
 
27.09.2023 Streda - Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
07:30 - Sviatosť zmierenia
08:00 - Sv. omša (+Andrej)
 
28.09.2023 Štvrtok - Sv. Václava, mučeníka - spomienka
08:00 - Celodenná adorácia v bočnom oratóriu
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (Za uzdravenie a dary Ducha Sv. pre Margitu s rodinou)
 
29.09.2023 Piatok - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
17:30 - Sviatosť zmierenia
18:00 - Sv. omša (+Františka a +Ján Barinecoví a ich +rodičia)
 
30.09.2023 Sobota - Sv. Hiernoyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
08:00 - Sv. omša (Za Božie požehnanie pre rodinu Vrlákovú, cestovku V-Trans a všetkých ich pútnikov)
 
01.10.2023 NEDEĽA - 26. NEDEĽA V OBDOBÍ "CEZROK"
08:00 - Sv. omša (+Mária Jagerčíková)
10:00 - Sv. omša (Za farnosť)
18:00 - Hodina milosrdenstva
19:00 - Sv. omša (+Antónia, +František a +Jolanka)