Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Dňa 20. októbra 2022 bola uvedená do života knižka o našom kostole s názvom "Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa v Trenčianskych Tepliciach. Prezentácií knihy s jej uvedením do života sa zúčastnili aj vácni hostia ako umelkyňa, dcéra známeho umelca Hložníka a autorka viacerých vitrážových okien p. Agneša Bakardžieva Hložníková spolu so svojou dcérou Barborou Neumann, ktorá sa podielala na vzniku tejto publikácie. Prítomná bola aj p. Anna Kolková z vydavateľstva LÚČ, ktorý knihu vydali.

Vznik knihy podporili Farský úrad Trenčianske Teplice, Mesto Trenčianske Teplice a Oblastná organizáca cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach.

Autormi knihy sú: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Mgr. Martin Brezovák.

Kniha je už k dispozícií na stolíku pod chórom, cena 2 eurá.

Fotogalériu z prezentácie nájdete tu!

Svoje slovo k tejto milej udalosti nám poslal aj náš nitriansky diecézny biskup J. ex. Mons. Viliam Judák:

Od 12. do 15. septembra 2021 sme boli svedkami historickej udalosti – naše Slovensko navštívil Svätý otec pápež František. A niektorí naši farníci boli pri tom.

Na štedrý deň 24. decembra 2020 sme boli požehnať Betlehem, ktorý sa nachádza pri kaviarni Mlynček pri autobusovej zástavke.

Foto z požehnania nájdete v našej fotogalérií a aj na tomto odkaze!

Tento rok sa konal už 25. ročník charitatívneho projektu Dobrá novina, ktorý organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Už tradične sa zapojila aj naša farnosť. Dňa 26. decembra 2019 - na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, išlo koledovať Dobrú novinu v našej farnosti celkovo 20 detí, ktorých sprevádzalo 8 dospelých animátorov. Koledníkov prijalo celkovo 71 rodín a vyzbierala sa rekordná suma našej farnosti - 2644 €. Veľké poďakovanie preto patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas, všetkým Vám, ktorí ste prijali koledníkov a takýmto spôsobom ste ukázali svoje veľké srdce a lásku a finančne ste podporili rozvojové projekty pre núdznych v afrike. 

Veľké Pán Boh zapať!

Fotogaléria

     Milí veriaci, počas ďakovnej pobožnosti na konci roka ste boli informovaný o katastrofálnom stave výdrevy - krovu pod vežou a vo veži kostola. Bohu vďaka opravu sa podarilo urobiť - spravila to ta istá stavebná firma, ktorá nám opravila kostol v roku 2015. Výmena drevenej konštrukcie pod strechou vo veži kostola stala 5 520€.

Aj v tomto roku sa deti spolu s mladými našej farnosti zapojili do projektu Dobrá novina. Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, navštívílo 17 detí sprevádzaných 9 zodpovednými osobami spolu 72 rodín v našej farnosti. Spolu vyzbierali 1940€. Dlhé roky sa naša farnosť zapája do tejto charitatívnej akcie a takýmto spôsobom pomáhajú núdznym deťom v Afrike. 

Veľká vďaka a Pán Boh zaplať patrí kažému, kto sa zapojil do tejto akcie, či už dobrovoľnou činnosťou alebo prispením finančnej čiastky. Pamätajme, dobrý Pán Boh vidí našu štedrosť a mnohonásobne viac nám ju odmení.

Fotofalériu nájdete tu!

Dňa 26. augusta 2018 o 10:00 hod. sa konala v našom chráme slávnostná Slovensko-poľská sv. omša pri príležitosti 25. Dubnického folklórneho festivalu a 100. výročia nezávislosti Poľska. Celé toto stretnutie zorganizoval Poľský klub Stredné Považie – miestne združenie Dubnica - Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku. Preto aj slávnostná sv. omša sa konala v našom chráme, ktorú celebroval dekan ThMhg. Stanislav Lugowski, farár našej farnosti. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili vzácni hostia, folklórne súbory Żędowianie a Javorina, zahraničné delegácie, zástupca veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku p. Jacek Doliwa a mnohí ďalší.

FOTO NÁJDETE TU!

Od soboty 12. mája 2018 do nedeľe 20. mája 2018 sa konali v našej farnosti Sväté misie pod vedením pátrov misionárov - redemptoristov. Matke Ustavičnej Pomoci zverujeme Sväté misie v našej farnosti. Nech patrónka redemptoristov nás sprevádza k obnove našej viery.

V týždní od 5. marca 2018 celebroval v našej farnosti sv. omše vdp. Pavol Kubani, ktorý je farárom v starobilej farnosti sv. Kríža v Krakove. Otec Pavol pochádza z dediny Spytkowice na Orave, oloženej blízko Jablonky. Je zaujimavé, že vdp. Pavol Kubáni nikdy nebýval na Slovensku a hovorí veľmi dobre po slovensky, pozná život Cirkvi u nás, vysluhuje sv. omše pre slovákov ýijúcich v Krakove a preto môže bez problémov zastupovať aj v našej farnosti a slúžiť veriacim. V roku 2016 bol spoluzodpovedný za organizovanie Svetových dní mládeže, ktoré sa konali v Poľskom Krakove za prítomnosti Svätého Otca, pápeža Františka. Otec Pavol Kubani našu farnosť navštívil už niekoľko krát, pamätať si ho môžeme aj zo slávnosti zo 17. mája 2015, kedy priniesol do našej farnosti relikvie sv. Jána Pavla II., ktoré našej farnosti daroval krakovský arcibiskup Stanislav kardinál Dziwisz.

Fotogaléria zo sv. omše 8. marca 2018

Fotogaléria zo slávnosti odovzdania relikvii sv. Jána Pavla II. našej farnosti - 17.máj 2015

Štatistické údaje za rok 2017: