Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Mesiac október je Ružencový mesiac. Úplne odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v rodine alebo v nábožnom združení. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov a k modlitbe je potrebné pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách. Nakoľko vstupuje do platnosti prísnejšie opatrenia, ktoré sa dotýkajú verejného slávenia bohoslužieb, tak sa nezabudnime aj doma v kruhu svojich najbližších pomodliť modlitbu sv. ruženca.