Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Nedeľa 11. apríla 2021 je nedeľou Božieho milosrdenstva. 

Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Ježiša Milosrdného v kostole, kaplnke alebo /v súčasných podmienkach/ doma - tiež pri obrazovke nábožne ucti tento obraz splní podmienky na získanie úplných odpustkov a pomodlí sa na úmysel sv. Otca a tiež Otče náš a Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie Milosrdenstvo - Ježišu dôverujem Ti !, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.