Novinky

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

     Dňa 24. septembra 2015 sa konalala premiéra filmu Stopy v snehu. Je to dokumentárny film o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody. V rámci tejto premiéry boli ocenení tí, ktorí riskovali a majú jednu z najväčších zásluh na tom, že Slovensko počas totality duchovne neupadlo. Medzi ocenenými bol aj náš farár dekan Th.Mgr. Stanislaw Lugowski, ktorý dostal od predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka, ďakovný list a Pamätnú medailu Ústavu pamäti národa.

Video nájdete tu.

Foto nájdete tu!