Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

      V uplynulom roku 2015 nám podarilo zrekonštruovať fasádu farského kostola. Obnova fasády sa začala plánovať už v roku 2013, odkedy sme postupne zbierali peniaze. Samotná obnova fasády bola urýchlená po tom, čo 21. apríla 2015 opadla časť omietky. Rekonštrukčné práce začali 22. júna a hotová stavba bola odovzdaná 18. novembra. Nebyť štedrosti veriacich, tak by táto obnova nebola možná, preto všetkým darcom patrí jedno veľké Pán Boh zaplať a vďaka. Dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť mnohonásobne viac.

         Od apríla 2013 do novembra 2015 sa vyzbieralo na obnovu fasády kostola 66 014, 41 €. V čase rekonštrukčných prác na kostole od 22. júna do 18. novembra 2015 sa vyzbieralo 45 755,30 €.

Cena za rekonštrukciu kostola bola 65 110,40 €:

- rekonštrukcia veže stála 32 844,00 €

- rekonštrukcia fasády kostola a strechy stála 30 266,40 €

- striešky nad dverami (6 ks) stály 2 000,00 €

 Reportáž Televízie Trenčianske Teplice po dokončení rekonštrukcie veže kostola nájdete tu.

Reportáž Televízie Trenčianske Teplice po dokončení rekonštrukcie celého kostola nájdete tu.

Fotogaléria z rekonštrukcie kostola nájdete tu!