Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Dňa 23.4. 2016 sa v našom kostole uskutočnila duchovná obnova pre kandidátov na birmovku. Zaujímavý a zároveň poučný program si pripravilo spoločenstvo z Nového Mesta nad Váhom.

Začiatok bol zahájený zoznamovačkou a zábavnou výzvou, počas ktorej súťažili niekoľkí birmovanci o sladkú odmenu. Následne členovia spoločenstva NM slovom o Božej láske, hriechu a spáse priniesli mladým pravdu o Bohu a svojimi svedectvami ukázali že náš Boh je živý a neustále sa starajúci Otec, a že rovnako živý môžeme mať aj my svoj vzťah s Ním. Je potrebné len sa nechať viesť Jeho Duchom Svätým, ktorého nám Ježiš zanechal. Súčasťou programu bola i vonkajšia hra, kedy birmovanci rozdelení do skupiniek chodili po Tepliciach a hľadali indície, ktoré im po správnom poskladaní odkryli povzbudzujúcu stať vo Sv. písme Na záver sa modlitbou chvál vzýval Duch Svätý a vzdávala sa úcta a vďaka Bohu, za to všetko čo pre nás robí.

Chceli by sme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu tejto duchovnej obnovy, vďaka ktorej si mohli všetci zúčastnení upevniť a prehĺbiť svoj vzťah s našim nebeským Otcom.

Helena Ďuríková, autor článku

Foto nájdete tu!