Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Aj v tomto roku sa deti a mladí z našej farnosti zapojili do projektu Dobrá Novina a pripravili si pre nás pekné divadelné predstavenie "Ako Dorotu navštívil Ježiško".

     Na slávnosť Božieho narodenia sme si mohli pozrieť krásne predstavenie "Ako Dorotu navštívil Ježiško", ktoré naši mladí s deťmi odohrali v kine Prameň. Aj tento rok bola táto Jasličková pobožnosť spojená s pomocou pre chudobné rodiny. Každý kto mohol, priniesol trvanlivé potraviny alebo peniaze. Všetky vybrané peniaze a potraviny boli odovzdané do projektu Pre rodinu, ktoré pomohli chudobným rodinám. Na konci predstavenia prišiel farár farnosti Trenčianske Teplice, dekan Stanislav Lugowski, požehnať kriedy a koledníkov Dobrej noviny.

     Na sviatok sv. Štefana, mučeníka, deti a mladí z farnosti chodili koledovať Dobrú novinu na pomoc pre svojich kamarátov z Afriky. Už 20 rokov sa naša farnosť zapája do tejto charitatívnej akcie. Tento rok sa do koledovania zapojilo 18 detí s 8. zodpovednými vedúcimi rozdelených do troch skupín. Spolu navštívili 57 rodín z našej farnosti a vyzbierali celkom 1673,- €.

     Patrí nesmierna vďaka a Pán Boh zaplať každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do zbierok na pomoc pre núdznych. Či už to boli potraviny pre chudobné rodiny alebo peniaze, ktoré pomohli priateľom v Afrike. Dobrý Pán vidí našu štedrosť a určite ju mnohonásobne viac odmení.

Ešte raz veľké ĎAKUJEME

Foto - jasličková pobožnosť

Foto - koledovanie