Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

16. augusta nám liturgický kalendár pripomína sv. Štefana, uhorského kráľa, ktorý sa zaslúžil o rozvoj kresťanstva na svojom území a prezývaný bol „apoštolský kráľ“. Tento deň je aj veľkým sviatkom pre našu farnosť, ktorej patrónom je práve sv. Štefan, uhorský kráľ a taktiež v tento deň roku 1888 bol posvätený aj náš farský kostol.

20. augusta 2017 sa konala slávnostná hodová sv. omša, počas ktorej bola posvätená nová socha sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a bola uložená v našom kostole pod chórom pri spovednici. Na začiatku slávnosti dôstojný pán dekan Stanisław Ługoswski, farár našej farnosti, privítal všetkých zúčastnených pripomenutím si 20. výročia od založenia farnosti. Prečítal dekrét od J. Em. Mons. Jána Chryzostoma kardinála Korca, vtedajšieho nitrianskeho biskupa, ktorým bola filiálka Trenčianske Teplice odčlenená od svojej vtedajšej farnosti Trenčianska Teplá. Taktiež poďakoval kňazom, ktorí za zaslúžili o vznik farnosti vdp. Petrovi Fedorowiczovi, vdp. Miroslavovi Słeldzinskemu a vdp. Richardovi Wojciechowskemu, poďakoval aj svojim predchodcom vpd. Jánovi Findurovi a vdp. Jánovi Dorotčinovi.

V homílií nám dôstojný pán dekan pripomenul, že aj ako kresťania sme tiež len obyčajní ľudia, ktorým sa nevyhýbajú bežné problémy a starosti, no od ostatných sa líšime tým, že svojim životom smerujeme k Bohu a žijeme v nádeji na radostný život vo večnosti. Po homílií nasledoval obrad požehnania sochy sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.

Na konci slávnosti sa dekan poďakoval všetkým zúčastneným, všetkým, ktorí pomohli pripraviť a zorganizovať túto slávnosť a zvlášť primátorovi mesta Trenčianske Teplice za koláče pre všetkých prítomných, ktoré zabezpečilo mesto.

Bože, Ty si povolal svätého kráľa Štefana, aby vo svojej krajine šíril kresťanskú vieru; prosíme Ťa, daj, nech v ňom má Tvoja cirkev tiež mocného ochrancu v nebi. Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

boton fotogaleria