Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Štatistické údaje za rok 2017:

Sviatosť krstu: 30 (chlapci 11, dievčatá 19)

Sviatosť manželstva: 27 (Katolík a katolík 17, katolík a nekatolík 7, katolík a nepokrstený 3)

Pohreby: 33 (muži 17, ženy 16, nezaopatrených 7)

Počet prvoprijímajúcich: 22

Rozdaných sv. prijímaní: 46 930 ks