Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

V týždní od 5. marca 2018 celebroval v našej farnosti sv. omše vdp. Pavol Kubani, ktorý je farárom v starobilej farnosti sv. Kríža v Krakove. Otec Pavol pochádza z dediny Spytkowice na Orave, oloženej blízko Jablonky. Je zaujimavé, že vdp. Pavol Kubáni nikdy nebýval na Slovensku a hovorí veľmi dobre po slovensky, pozná život Cirkvi u nás, vysluhuje sv. omše pre slovákov ýijúcich v Krakove a preto môže bez problémov zastupovať aj v našej farnosti a slúžiť veriacim. V roku 2016 bol spoluzodpovedný za organizovanie Svetových dní mládeže, ktoré sa konali v Poľskom Krakove za prítomnosti Svätého Otca, pápeža Františka. Otec Pavol Kubani našu farnosť navštívil už niekoľko krát, pamätať si ho môžeme aj zo slávnosti zo 17. mája 2015, kedy priniesol do našej farnosti relikvie sv. Jána Pavla II., ktoré našej farnosti daroval krakovský arcibiskup Stanislav kardinál Dziwisz.

Fotogaléria zo sv. omše 8. marca 2018

Fotogaléria zo slávnosti odovzdania relikvii sv. Jána Pavla II. našej farnosti - 17.máj 2015