Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Aj v tomto roku sa deti spolu s mladými našej farnosti zapojili do projektu Dobrá novina. Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, navštívílo 17 detí sprevádzaných 9 zodpovednými osobami spolu 72 rodín v našej farnosti. Spolu vyzbierali 1940€. Dlhé roky sa naša farnosť zapája do tejto charitatívnej akcie a takýmto spôsobom pomáhajú núdznym deťom v Afrike. 

Veľká vďaka a Pán Boh zaplať patrí kažému, kto sa zapojil do tejto akcie, či už dobrovoľnou činnosťou alebo prispením finančnej čiastky. Pamätajme, dobrý Pán Boh vidí našu štedrosť a mnohonásobne viac nám ju odmení.

Fotofalériu nájdete tu!

IMG 0733