Novinky

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Od 12. do 15. septembra 2021 sme boli svedkami historickej udalosti – naše Slovensko navštívil Svätý otec pápež František. A niektorí naši farníci boli pri tom.

Počas pastoračnej návštevy sa Svätý otec stretol s členmi Ekumenickej rady cirkví, s predstaviteľmi nášho štátu, s biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami, so židovskou komunitou, s rómskou komunitou, s mládežou a navštívil centrum Betlehem. Okrem toho predsedal svätej Božskej liturgií sv. Jána Zlatoústeho v Prešove a celebroval slávnostnú sv. omšu v Šaštíne, počas národnej púte k Sedembolestnej Panne Márií, patrónke Slovenska.

Napriek ťažkej dobe, v ktorej žijeme, bola možnosť zúčastniť sa na týchto stretnutiach so Svätým otcom. Veľmi nás teší, že aj mnohí z našej farnosti sa zúčastnili týchto stretnutí či už ako návštevníci alebo aj dobrovoľníci. A práve títo naši farníci nám poslali svoje fotografie, s ktorými sa chceme podeliť s vami všetkými.

Tu si môžete pozrieť fotografie, ktoré nám poslali farníci aby sa s nami podelili o tieto zážitky. Ide o stretnutie mladých v Košiciach, svätá liturgia v Prešove a sv. omša v Šaštíne.