Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Dňa 20. októbra 2022 bola uvedená do života knižka o našom kostole s názvom "Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa v Trenčianskych Tepliciach. Prezentácií knihy s jej uvedením do života sa zúčastnili aj vácni hostia ako umelkyňa, dcéra známeho umelca Hložníka a autorka viacerých vitrážových okien p. Agneša Bakardžieva Hložníková spolu so svojou dcérou Barborou Neumann, ktorá sa podielala na vzniku tejto publikácie. Prítomná bola aj p. Anna Kolková z vydavateľstva LÚČ, ktorý knihu vydali.

Vznik knihy podporili Farský úrad Trenčianske Teplice, Mesto Trenčianske Teplice a Oblastná organizáca cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach.

Autormi knihy sú: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Mgr. Martin Brezovák.

Kniha je už k dispozícií na stolíku pod chórom, cena 2 eurá.

Fotogalériu z prezentácie nájdete tu!

Svoje slovo k tejto milej udalosti nám poslal aj náš nitriansky diecézny biskup J. ex. Mons. Viliam Judák:

SKM C335122101811430 003